Managed Cloud Hosted Desktops/Apps

Bedriftens virtuelle Windows-arbeidsområde for skrivebord og applikasjoner

Virtuelle Windows-baserte arbeidsplasser for bedriftsbruk, rett fra skyen.

Kontakt oss

Reell fleksibilitet uansett hvor og når ansatte kobler seg til skrivebord og applikasjoner

Virtuelle skrivebord og applikasjoner (Managed Cloud Hosted Desktop/Apps) spiller en avgjørende rolle i gode strategier for digital samhandling. Skyløsninger og virtuelle skrivebord muliggjør sikker levering av applikasjoner, data og samarbeidsverktøy til organisasjonens medarbeidere, uansett hvor de arbeider. Et glimrende eksempel på agilt arbeid!

Fleksibilitet, økt produktivitet og bedre samarbeid med virtuelle Windows-arbeidsområde for skrivebord og applikasjoner

Gi samtlige ansatte tilgang til et moderne virtuelt skrivebord eller de appene de trenger, uansett hva slags enhet de benytter seg av. Enten utgangspunktet er et offentlig eller hybrid skymiljø, hjelper Orange Business bedriften med å sette sammen en løsning som gir ansatte optimale vilkår for digital samhandling.

Fordeler ved virtuelle skrivebord og applikasjoner (Managed Cloud Hosted desktop/apps)

  • Drift av skybaserte skrivebord/apper

  • Enkel opp- og nedskalering

  • Tilgjengelig hvor som helst på en hvilken som helst enhet

  • Tydelig og transparent prismodell (månedspris per bruker)

  • Utviklet for høy sikkerhet

  • Beskyttelse mot datalekkasjer og angrep med skadeprogrammer

  • Riktig distribuering av skrivebord og applikasjoner på første forsøk

  • Krever ingen investeringer, kun løpende driftsutgifter

Hjelper deg å utforme, komme i gang med og drifte virtuelle skrivebord og applikasjoner

Det å samarbeide med en driftsleverandør som Orange Business, kan være verdifull. Vi har erfaring fra et bredt spekter av teknologier og bransjer og hjelper dere gjerne med å legge en strategi for drift av virtuelle skrivebord og applikasjoner, implementere samhandlingsløsninger og komme i gang med samhandlingstjenestene våre.

Kom i gang med virtuelle skrivebord og applikasjoner

Noen få, enkle trinn er alt som skal til for å komme i gang med tjenesten for drift av virtuelle skrivebord og applikasjoner innen digital samhandling.

1. Utforming

Innhenting av informasjon om virksomhetens, IT-avdelingens og de ansattes behov og utform deretter løsningen

3. Pilotprosjekt

Utfør en leveransetest fulgt opp av et pilotprosjekt som inkl.forbedringer

5. Drift

Få på plass en sikker løsning som har driftsstøtte på nivå 2 (teknisk support) og level 3 (experthjelp med produkt- og servicesupport)

2. Konfigurering

Konfigurering og utrulling av tjenestene med tekniske tester

4. Oppstart

Oppstart for alle ansatte, hjelp dem å komme i gang

6. Forbedring

Innover og forbedre ansattes brukeropplevelse fortløpende