Digital arbeidsplass – drift av enheter

Cloud managed device – digital arbeidsplass driftet i skyen

Cloud Managed Device (en driftet løsning for dine enheter) er en tjeneste for felles endepunktsadministrasjon (UEM). Den gjør det mulig å administrere alle de ulike enhetene, operativsystemer medarbeiderne bruker, under ett, og bidrar dermed til økt produktivitet, har oppdaterte funksjoner for enhetsregistrering, -konfigurering, -sikkerhet og -fjernstyring.

Kontakt oss

Cloud Managed Device-tjenesten er basert på Microsofts moderne samhandlingsløsninger (workspace)

Vi hjelper deg å utforme, ta i bruk og drifte løsningen for dine digitale enheter (Cloud Managed Device)

Det å samarbeide med en driftsleverandør som Orange Business, kan være verdifult. Vi har erfaring fra et bredt spekter av teknologier og bransjer og hjelper dere gjerne med å legge en strategi for dine digitale enheter, implementere samhandlingsløsninger og komme i gang med samhandlingstjenestene våre.

Kom i gang med moderne samhandlingsløsninger for dine digitale enheter (Cloud Managed Device)

Noen få, enkle trinn er alt som skal til for å komme i gang med tjenesten for digital samhandling for dine digitale enheter (Cloud Managed Device).

1. Utforming

Innhenting av informasjon om virksomhetens, IT-avdelingens og de ansattes behov og utform deretter løsningen

3. Pilotprosjekt

Utfør en leveransetest fulgt opp av et pilotprosjekt som inkl.forbedringer

5. Drift

Få på plass en sikker løsning som har driftsstøtte på nivå 2 (teknisk support) og level 3 (experthjelp med produkt- og servicesupport)

2. Konfigurering

Konfigurering og utrulling av tjenestene med tekniske tester

4. Oppstart

Oppstart for alle ansatte, hjelp dem å komme i gang

6. Forbedring

Innover og forbedre ansattes brukeropplevelse fortløpende