DevOps

DevOps gjør det mulig å øke kundetilfredshet gjennom raskere produktutvikling av høyere kvalitet, og økt samarbeid på tvers i virksomheten din.

Et samarbeid med Orange Business om DevOps vil styrke virksomhetskulturen med utfyllende roller i dine nåværende team, samt tjenester som utvider mulighetene i DevOps for å skalere virksomhetens suksess.

En tjenesteleverandør som jobber smidigere for å forbedre driftseffektiviteten

En tjenesteleverandør som jobber smidigere for å forbedre driftseffektiviteten

Hvis du ikke har en DevOps-kultur i dag, kan vi hjelpe deg å bygge den! Hvis du allerede har ett eller flere team, kan vi bli med i ett eller flere av dem ved å utfylle rollene du allerede har og dekke manglende aspekter.

Hvis du ønsker å utvide DevOps til SRE (Site Reliability Engineering), bygger vi gjerne fremgangsmåter, team og utvidede tjenester sammen med deg – og gir deg muligheten til å bli kjent med våre viktigste fremgangsmåter for DevOps/SRE.

DevOps handler ikke om oss, men om å få kundenes forretningsmessige bærekraft til å vokse; vi ønsker å akselerere og skalere reisen du er på.

… og vi vil også gi deg råd om hvordan du kan bevege deg inn i nye verdiskapingsområder som vil øke din suksess!

Hvordan vi jobber med devops

Vi behandler DevOps som man skal; som en kultur!

Tilnærmingen vår handler om å prøve å forstå hvor du er i dag, og å utfylle deg og partnerne dine for å maksimere virkningen av den digitale strategien gjennom verdiskapende samarbeid.

Noen ganger betyr dette å forbedre nåværende team med IaC-skyarkitekter eller en skyspesifikk (cloud native) sikkerhetsrolle, eller det kan være en datatekniker (data engineer) eller noen som er gode på operasjonalisering av hyperscaler-infrastruktur. Utover disse rollene utvider vi med tjenester slik at du kan unngå stagnering i DevOps-kulturen.

Noen kunder har ett DevOps-team, andre har mange. Noen har plattform- og implementeringsteam eller team for Site reliability engineering (SRE) – noen har brukt distribuerte og desentraliserte DevOps teams i flere år. Andre har nettopp begynt.

Våre DevOps-funksjoner består av konsulenter, tjenester og fremgangsmåter som sammen skaper muligheter for å øke den positive effekten DevOps har på virksomheten din.

Få flere funksjoner i
DevOps-teamet ditt

Utvid DevOps-teamet
ditt for å skalere

Forbedre DevOps-teamet ditt med IT-sikkerhet, maskinlæring og dataferdigheter

Vårt “public cloud” team

Vårt «Public Cloud»-team fokuserer på kontinuerlig forbedring og automatisering på tvers av kundenes utviklingsteam. Vi kan også bidra med flere kompetanser, slik som Scrum-mastere, IT-sikkerhetseksperter m.m. Her jobber vi sammen om strategien og implementerer beste praksis, samtidig som vi fortsetter å oppdatere den etter hvert som vi blir kjent med deg og får mer erfaring. “Public Cloud” hjelper deg med:

 • Å redusere risikoen ved skytransformasjon
 • Å veilede skytransformasjon ved å angi minimumskrav
 • Guard rails for IT-sikkerhet, databeskyttelse og krisegjenoppretting (disaster recovery)
 • Delte tjenester for IT-sikkerhet, kontinuerlig overvåking, tilkobling og autentisering
 • Overvåking av workload deployment for å sikre etterlevelse av IT-sikkerhets- og compliance standarder
 • Å etablere repeterbare prosesser/maler for å deploye/kontrollere applikasjoner
 • Å sentralisere felles funksjoner for IT-sikkerhet, compliance, risiko og revisjon
 • Å minimere migrasjonsrisiko ved å bruke godkjente konfigurasjoner på nytt (redusere utviklings-/godkjenningstid, øke kvaliteten)

Noen roller du må fylle når du jobber med devops

 • Produkteier og DevOps-pådriver
 • Implementeringssjef
 • Programvareutvikler
 • UX-spesialist
 • Skyspesifikk (cloud native) IT-sikkerhetstekniker
 • Automatiseringsarkitekt
 • Styringstekniker
 • Plattformadministrator og en ny verdikjede som støtter veksten i din digitale forretningsmodell

Hvorfor Orange Business?

Orange Business har solid erfaring med drift av virksomhetskritiske applikasjoner, og er kjent for vår sterke kompetanse innen multiskytjenester som hjelper bedrifter å nå nye høyder.

Vi hjelper virksomheter til å bruke DevOps og får ting gjort på en smidig måte – ved å forbedre IT-utvikling og -drift til ny funksjonalitet og innovasjon.