Visste du at det finnes billige og dyre skylisenser?

Lisensstrategi er en kjernetjeneste for Cloud Service Providere. Det kan potensielt spare deg for store kostnader.

Nå som både programvare og maskinvare/infrastruktur kan handles som tjenestelisenser i hybrid sky, er riktige lisensavtaler viktigere enn noensinne.

Billige skylisenser er like gode som dyre når tjenestene er like. Enkelt og greit.

Les også: Forventer du besparelser etter sky-tilpasning? Da må du passe nøye på!

Utfordringen er imidlertid at tjenestene ikke er like. Tjenesteinnkjøp er dessuten mer sammensatt enn det vi er vant med fra private skyer i egne lokaler eller hos leverandører av samfunns- og virksomhetskritisk IT-drift som Orange Business.

Nå kommer ikke bare programvare, men også infrastruktur som skytjenester med tilhørende tjenestelisenser.

Økt kompleksitet til lisensene

– Dette tilfører ny kompleksitet til lisensene. Jeg vil ikke overdrive betydningen av det. Det går fint an å holde oversikt. Dog er det en heltidsjobb og sjeldent en kjernetjeneste for vanlige virksomheter, sier Software Asset Manager (SAM) Kenneth Jacobsen i Orange Business Group.

Han har selv jobbet med lisensiering i 12 år og har ansvaret for all programvare i Orange Business Group og har dermed ansvar i Nederland, Tyskland, Østerrike, Sverige og Norge.

– Vi kjenner lisensreglene og holder oss á jour også på den store strømmen av endringer, sier Jacobsen.

Vurdere funksjonalitet og skylisens sammen

Ta CRM-systemer (Customer Relationship Management) som eksempel. Mange tilbyr CRM. Superoffice, Salesforce, Marketcircle, 24SevenOffice og Visma leverer alle CRM som SaaS-tjeneste.

Også de store skyleverandørene har CRM i porteføljen, samt databaseløsninger. De fleste skyleverandører leverer databaseløsninger.

– Hva skal du velge? Tjenester kan være svært forskjellige. Synspunktene på hva som er riktig CRM eller databaseløsning vil varierer fra virksomhet til virksomhet. Lisensiering og kostnader må dessuten tas med i betraktningen ved valget.

Som CSP har Orange Business oversikt både over teknologi, brukergrensesnitt/UX, lisensiering og kostnader. Selskapets flere hundre medarbeidere har ikke minst konkret, praktisk erfaring fra prøving og feiling med en stor mengde tjenester.

– Dette er sentral kunnskap for en outsourcingspartner som oss. Kunnskapen er utrolig viktig for å etablere riktig funksjonalitet og kostnadsbilde på tvers av ulike skytjenester, sier han.

Planlegge for mobilitet

Jacobsen mener at gode CSP-er tilbyr valgfrihet ved ikke å bare være knyttet til én produsent, men ved å kunne levere optimale lisensløsningene på tvers av skytjenester og  programvareleverandører.

– CSP-en må også være meget bevisst på å unngå såkalt «lock in» så langt det er mulig. Innlåsing innebærer at du blir sittende fast ved behov for leverandørskifte. Det gjelder å ha en etablerings- og utgangsstrategi fra første stund også med tanke på lisenskostnader.

Offentlige virksomheter som regelmessig må legge oppgaver ut på anbud er én virksomhetstype som må ta innlåsingsrisiko på dypeste alvor.

Plastisk lisensbilde i skyen

Skyens plastiske natur medfører at CSP-ers lisensoppgaver blir en naturlig og kontinuerlig del av jobben for kundene i likhet med drift, support og sikkerhet.

Hvis en kunde for eksempel ønsker å flytte en tjeneste fra privat sky til offentlig sky, er det viktig på forhånd å finne ut om lisensen er hybrid. Eller, sagt med andre ord, om programvareleverandøren tillater bruk på begge plattformer.

– Slik er smart å kartlegge på forhånd. Da kan man kanskje unngå å betale dobbelt. Mange opplever dessuten at de blir nødt til å videreføre tjenester i privat sky på grunn av sikkerhet eller andre problemstillinger. Også det kan fordoble kostnadene, sier Jacobsen.

– Gode CSP-er er på ballen i forhold til slike problemstillinger.

Tjenestelisenser i hybrid sky

Før kjøpte vi infrastruktur og programvarelisenser. Nå handler vi skytjenestelisenser som gir rett bruk av tjenester i privat og offentlig sky (hybrid sky). Enkelttjenester som for eksempel CRM og databaser er forskjellige fra sky til sky. Kompleksiteten vokser ytterligere fordi skyleverandører har ulike lisensregimer, samt har ulike regler for hvordan disse kan brukes i de ulike skyene. For Cloud Service Partnere er det strategisk å beherske denne kompleksiteten for å kunne anbefale løsninger som er optimale funksjonsmessig, teknisk og kostnadsmessig.

Om Kenneth Jacobsen

Kenneth Jacobsen er opprinnelig utdannet innenfor digital animasjon. Denne bakgrunnen sammen med supporterfaring bragte ham inn i feltet softwarelisenser for store bedrifter. Jacobsen har bakgrunn fra Atea og Skill som begge er tunge innenfor Microsoft-løsninger. Gjennom årene  har han jobbe med mange store private og offentlige virksomheter, inkludert store fusjonsprosesser hvor også IT-systemer med tilhørende lisenser skal samles. Han brenner for lisensområdet som forandrer seg hele tiden og medfører at han som ekspert fortløpende må fornye seg selv.