Vi fortsetter å ansette – vi bare tar det på Teams

Da Koronaen satte Norge i lockdown fikk jeg et par frys på prosjekter som normalt ikke ville stoppa opp nå. Heldigvis har det vært business as usual hos de fleste av kundene våre, og utsiktene er at vi kommer fra dette med veldig små skrammer. Derfor fortsetter vi å ansette, via Teams.

I møtet med Koronaen var det nok mange som fikk kjenne på hvor sårbare de er. Jeg tror markedet må se nøyere på hva de har av public cloud-tjenester, og hva må de må gjøre fremover for å være modernisert riktig i fremtiden.

Vi opplever at flere av kundene våre har fått økt etterspørsel i disse tider, og som et resultat av at alle jobber hjemmefra, ser jeg at våre konsulenter som arbeider med Public Cloud-leveranser har vært mye mer effektive, produsert mer, og hatt høyere aktivitet i mars og april enn noen gang tidligere. Jeg tror dette kommer av at vi ikke har hatt noe reisetid; vi skulle ikke til og fra kontoret, ikke hente i barnehagen. Vi har ikke hatt så mange andre forpliktelser enn å sørge for at kjøkkenet er rydda og kjøleskapet er fullt.

Det er vårt første mantra at vi alltid tenker på kunden først, og så lenge de opplever økt etterspørsel må vi rekruttere flinke folk for å møte behovene kunden får i møtet med krisa, så vel som i tiden etterpå. Så; vi fortsetter aktivt å rekruttere nye folk – vi tar det bare på Teams i stedet.

Alternativ ansettelsesprosess over Teams

Nå 4. mai fikk vi en ny mann på laget, den første som ble ansatt utelukkende via Teams. Jeg hadde aldri møtt ham før han dukker opp på sin første dag i ny jobb.

Han sto i den ubehagelige situasjonen som så mange andre, hvor han ble permittert fordi han stod mellom oppdrag. Jeg satt allerede på CV-en hans fra før og kunne heldigvis – for oss begge – ansette ham kjapt gjennom Teams, og sette ham på et prosjekt fra dag én.

Med en annen nyansatt var situasjonen noe annerledes: jeg møtte henne et par ganger i forkant, men vi måtte fortsette intervjurundene på Teams da Koronaen traff. Hun fikk en real utfordring ved å måtte presentere noen caseoppgaver over Teams, og det å ikke kunne være i samme rom, tegne på tavle og med litt lagg i tillegg, ble det noe klønete. Men saken er enkel; situasjonen vi står i, og utfordringene det medfører er del av den nye normalen, og det finnes bare ett alternativ: å tilpasse seg. Resultatet er at vi har fått med et par utrolig spennende ressurser på laget.

Til slutt må jeg bare legge til, jeg kan ikke love en like ryddig onboardningsprosess som det hadde vært hvis det ikke var en pandemi i verden, men hvis du sitter på kunnskap og erfaring med cloud-teknologi, er permittert eller mellom prosjekter, så står jeg med åpne armer, klar for å ta deg imot.