Tegnene på at du trenger en skypartner

Transformasjonen til skyen er svært utfordrende for mange. Det er fort gjort å falle bakpå når du skal navigere gjennom de mangfoldige og stadig skiftende teknologiene og funksjonene som er tilgjengelig, samtidig som du skal tenke på målbildet.

Selv om mange bedrifter allerede er fornøyde med sine eksisterende IT-løsninger, kunne de likevel hatt store fordeler av å knytte til seg til en MSP (Managed Services Provider).

Så, på hvilke områder vil du kjenne at du har behov for en MSP?

Nye konkurranseregler

Konkurranse i markedene er visstnok sunt, men markedet er nå, som følge av den raske digitaliseringen, på vei over i en transformerende tilstand der teknologi og nye leveransemodeller endrer sluttbrukernes forventninger. Dette gjør at bedriftenes konkurransedyktige landskap ikke bare har forskjøvet seg litt, men fundamentalt endret seg. Det blir stilt helt nye krav som for mange er tøffe å imøtegå.

Det blir, og er avgjørende å bringe teknologi, tjenester, partnere og mennesker sammen for å øke virksomhetens bærekraft: å bygge, integrere og drifte på en måte som løfter fram det unike i et selskap ut til sluttkundene deres.

Økt tempo i markedet

Mange oppdager nå at organisasjonens IT-infrastruktur sliter med tidkrevende ineffektivitet, tekniske begrensninger og uforenlige ressurser. Dette er kostbart og sinker ønsket vekst ved å stjele tid fra teamene som bør fokusere på verdiskapende oppgaver, som for eksempel produktutvikling, kundeservice eller salg og markedsføring.

Dette fører til at mange selskaper befinner seg i en situasjon hvor de blir utkonkurrert; de opplever en negativ trend i brukeropplevelser, og klarer ikke å holde tritt med tempoet i markedet, eller å tiltrekke seg neste generasjons kunder. En moderne skyinfrastruktur åpner for at man kan utforske nye muligheter, absorbere markedsendringer og ikke minst komme nærmere kundene sine.

Driftseffektiviteten

Enhver bedrift er bestandig på jakt etter å øke effektiviteten, enten ved å redusere kostnader og risiko, eller ved å tilføre funksjoner som gjør tjenester enklere og mer attraktive for sluttkunder. Når mange selskaper må finansiere den digitale forandringen gjennom sin nåværende driftsmodell, legger det et desto større press på effektiviteten.

For selv om enhver bedrift har mulighet til å benytte seg av skyens bunnløse verktøykasse, krever det enormt med tid, ressurser og dyptgående kompetanse som de fleste ikke har.

Et eksempel kan være en bilforretning, hvor forretningsmodellen primært er å selge biler, reservedeler eller reparasjon. Morgendagens bilforretninger kan derimot skape merverdi ved å bli mer datadrevet; å bruke data til å skape nye tjenester som kunder forventer i dag, og i morgen. I tillegg kan de selge denne dataen til andre aktører, til for eksempel å forbedre og effektivisere veibygging. Bilforretninger skal kunne fortsette med det de er gode på; å selge biler, men til de nye tjenestene trenger de en partner som kan bygge og drifte den nødvendige og fremtidsrettede IT-plattformen; som kan utvikle og drifte de nye tjenestene og produktene som bilforhandleren selger og gir tilbake til kundene sine.

Dette er MSP-en sin nisje: å belyse hvilke deler av en spesifikk virksomhet som vil forbedres og innoveres på nytt ved implementeringen av ulike verktøy i skyen.

Det er mange fordeler med å bytte til en MSP

Men viktigst av alt er at en MSP blir en partner som kan gjøre deg i stand til å øke fleksibiliteten, effektiviteten og konkurransefortrinnet i din bedrift. I bunn og grunn en partner som har evnen til å gjøre dine skyutfordringer om til muligheter.

Eller som vår Senior Adviser, Jan Aril Sigvartsen ville sagt:

“Som din skypartner sørger vi for at du har best såle på fjellskoene sånn at du kan gå fortere enn hvis du går i joggesko – spesielt hvis det er kupert terreng”.