Take aways KubeCon og CloudNativeCon 2023

Er du opptatt av Kubernetes-teknologien da foreslår vi at du leser videre. Min kollega Anders Kvanvig og jeg har nettopp vært på årets KubeCon + CloudNativeCon i Amsterdam for å lære mer om hva som beveger seg rundt Kubernetes. Vi fikk høre fra andre folk at KubeCon er et must for Kubernetes-teknologer. Mye det man viser av Kubernetes-teknologi blir nemlig brukt i etterkant. Dette gjorde det enkelt å ta en beslutning, og vi dro ned til Amsterdam for å lære oss mer av Kubernetes-teknologien som kan hjelpe våre kunder og ikke minst få oss til å utvide vårt tjenestetilbud.

Cilium – hva kan det brukes til?

Den åpne kildekoden og skybaserte Cilium kan være et godt valg for å tilby, sikre og overvåke nettverkstilkoblingen mellom arbeidsbelastninger (workloads). Noen av diskusjonene på arrangementet inkluderte: fullstendig erstatning av Kubernetes CNI, host baserte retningslinjer, begrenset nettverkstilgang til klyngen og observabilitet.

Å pushe kode inn i Kubernetes-klynger kan potensielt føre til problemer, derfor kan et pull-system fungere bedre. Et av foredragene på arrangementet handlet om ArgoCD ApplicationSet og hvordan det sparer tid og reduserer kompleksitet ved å unngå behovet for å skrive nye deployment pipelines.

Andre sesjoner handlet om styrkene og svakhetene til Gateway API og adgangskontroll. Begge er nyttige Kubernetes-verktøy som skal brukes i de riktige situasjonene.

GitOps var noe vi virkelig fikk mye høre av

Vi prioriterte å se så mange GitOps relaterte innlegg som mulig. Mye tid og innsats kan spares ved å bruke deklarativ kode (declarative code) for opprettelse av infrastruktur og distribusjon av tjenestekomponenter. Å ha en økt forståelse av hvordan koden fungerer gjør det mulig for flere utviklere å bidra og akselerere tempoet i kode deployment med lavere risiko.

I tillegg gir en GitOps-deployment modell en definert, velkjent tilstand for hver klynge gjennom en enkelt sannhetskilde (single source of truth). Dette reduserer driftskompleksitet og øker stabiliteten til klyngen som helhet.

Boston Dynamics roboten


En av casene på KubeCon handlet om den kjente Boston Dynamics-roboten “Spot”. Vi diskuterte migrasjonen til Kubernetes og eksperimentell integrasjon med Wasm. Målet er å tilby en svært pålitelig, selvhelbredende programvareinfrastruktur for sikre, raske og autonome roboter. Vi tenker allerede på hvordan dette kan brukes i andre industrielle applikasjoner.

Hvis du ikke fikk sjansen til å delta på KubeCon, var dette en kort oppsummering av noen av tingene som fanget vår oppmerksomhet og som kanskje kan interessere deg også. Orange Business har erfaring med Kubernetes, men det er alltid mer å lære. Hvis du ønsker å diskutere noen av disse verktøyene og teknikkene og se hvordan Orange Business kan bruke dem for deg, ta gjerne kontakt.

Jan Erik Andersen
Senior Systems Engineer