Støtter de mest krevende IT-miljøene i Norge

Siden oppkjøpet har selskapet utvidet seg fra å være best på IT-drift til å bli en helhetlig leverandør av digital endring og en spydspiss på sikkerhet.  

Administrerende direktør Bjart Kvarme har sett det som tidligere het Basefarm vokse fra posisjonen som Norges kanskje mest solide tilbyder av IT-drift, til å bli en helhetlig tjenestetilbyder for virksomheter som skal løfte forretningen inn i en ny digital tidsalder.  

I dag står han i spissen for 400 eksperter i den norske delen av Orange Business; en global gigant med 29 000 ansatte verden over. Selv om rammene rundt selskapet har endret seg, er kulturen i den norske virksomheten fortsatt gjennomsyret av fagkjærlighet for strategi, teknologi og sikkerhet.  

– At vi skulle bli en viktig del av en av verdens fremste leverandører av digitale tjenester så vi ikke for oss da vi startet Basefarm for 23 år siden, sier Kvarme.  

Bjart Kvarme
Bjart Kvarme
Administrerende direktør i Orange Business

Særlig sterk der kravene er størst

Posisjonen rundt trygg drift har vært synonymt med selskapet i flere tiår. 

– Vi leverer tjenester til mange av de viktigste aktørene i Norge i både offentlig sektor og i ulike markeder som bank og finans. Vi er en parter som kundene føler de kan stole på, med fageksperter som villig deler av sin kompetanse, sier Kvarme.   

I Norge er selskapet sterke på særlig tre fagområder: 

  • Ekspert på multicloud: Bred kompetanse på alle offentlige skytjenester. Har egne datasenter (sovereign cloud) for data som bør være på norsk jord. Orange drifter de tyngste og mest kritiske miljøene i Norge og har minst 15 store banker og finansinstitusjoner på kundelista 
  • Norges største team av eksperter innenfor driftede sikkerhetstjenester 
  • En spydspiss på rådgivning innen digital endring og innovasjon med virksomhetsarkitekter som trives best i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi 

Skal hjelpe store konsern med å vokse

Kvarme er ivrig på å beskrive bredden av tjenester og kompetanser som tilbys.  

– Vi hjelper kundene skape sine fremtidige forretningsmodeller. Vi forstår de ulike bransjeutfordringene og vet hvordan et konsern må utvikle seg, og hvordan de blir gode på innovasjon. Alle leveranser har med seg nøkkelordene sikkerhet, kvalitet og tilgjengelighet, sier han. 

Han er særlig stolt over at den norske virksomheten har blitt konsernets fremste europeiske kompetansesenter på skytjenester. Dette særlig rundt kombinasjonen av å beskytte virksomhetskritiske data på bakken sammen med public cloud leveranser fra Microsoft Azure, AWS og Google Cloud.  

– Etableringen av slik infrastruktur er kritisk for virksomheter som skal møte krav og omfavne nye muligheter. For de fleste vil det innebære datadrevne forretningsmodeller drevet frem av nye muligheter med kunstig intelligens, sier Kvarme.

Nye tjenester som skaper verdi

I kontorlokalene står de mest lidenskapelige ekspertene på IT-drift side om side med strateger og rådgivere som bistår på ledelsesnivå hos kundene.   

– Virksomhetsarkitektene gir støtte til viktige initiativ rundt digital transformasjon, legger til rette for innovasjon, og hjelper til med å skape bedre operasjonell drift. Hensikten er å fjerne digital kompleksitet og realisere spennende nye forretningsmuligheter, sier Kvarme.  

Mange kunder bruker tjenestene for å identifisere trender, muligheter og innovasjoner som kan utnyttes med smarte digitale tjenester. 

– Vi skal fjerne det utdaterte og kostbare. Vi hjelper deg svare på hvorfor du skal satse på nye digitale tjenester og bistår når du skaper nye disruptive forretningsmodeller. Dette ved å knytte sammen alt fra mennesker og teknologi til prosesser og systemer, sier Kvarme.  

Leverer på de mest avanserte sikkerhetskravene i bank og finans

Sikkerhetsenheten Orange Cyberdefense har hele 80 sikkerhetsspesialister i Norge. Disse inngår i Europas fremste sikkerhetsselskap med 18 Security Operations Centre verden over, 3000 sikkerhetsspesialister og en omsetning på 11 milliarder kroner på sikkerhetstjenester.   

– At Orange er et av verdens største telekomselskap gir oss en enorm kapasitet på data og nettverk. I Norge har vi konsulenter med dybdekompetanse på viktige områder som governance, risikostyring og som hjelper kundene med å sikre samsvar med alle lover og regler, sier Kaja Narum som leder Orange Cyberdefense i Norge.   

Hun mener at selskapets store styrke er at de kan levere på alle drifts-, sikkerhets- og nettverksbehov til de virksomhetene som er underlagt de strengeste kravene. Dette med egne datasentre på norsk jord, lang erfaring med både lokale og offentlige skyplattformer, og ved å ha en omfattende sikkerhets- og kvalitetsstrategi i samsvar med relevante bransjestandarder og beste praksis. 

– Vi er en av få aktører i Norge som er godkjent for hendelseshåndtering av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). Vi leverer både Threat Intel og Red Team fasene av TIBER tester mot finanssektoren, og er kanskje den sterkeste leverandøren til de virksomhetene som er underlagt de strengeste kravene som DORA og NIS2, avslutter hun. 

  

Kaja Narum
Daglig leder i Orange Cyberdefense