Slik sparer du penger på å flytte til skyen!

Mange flytter IT-infrastruktur og -applikasjoner til skyen for å spare penger, men alt for ofte forblir IT-kostnadene like høye etter en skymigrering. Les hvorfor

Selv om det er god forståelse for forretningsfordelene ved migrering til skyen, kan skyadministrasjon fortsatt være en vanskelig oppgave når det gjelder å identifisere brukstrender og spore kostnader.

Mer eller mindre alle virksomheter har skytjenester – enten som skygge-it, programvare som en tjeneste (SaaS) eller en annen XaaS. Det gjelder imidlertid ikke nødvendigvis bare IT-avdelingen, og dermed blir den generelle synligheten av utgifter og verdi mer utfordrende å administrere, budsjettere og kontrollere.

Ifølge en undersøkelse utført av Forrester, er 86 % av virksomhetene nå på vei bort fra bare én enkelt sky til en multiskystrategi. Investeringene i skyteknologi vokser. Det startet med at det var drevet av finansieringsfordeler ved å gå fra kapitalutgifter til driftsutgifter, samt av et ønske om smidighet når det gjelder å utvikle og levere nye eller forbedrede tjenester. Nesten 50 % av virksomhetene sier at de nå bruker minst 50 millioner dollar på skybaserte løsninger. I tillegg er det et konstant press for å fortsette innføringen og dermed opprettholde eller øke skykostnadene i løpet av de neste 18 månedene.Slik unngår du kostnadsgallopp ved skyprosjekter

Virksomheter ser skybaserte løsninger som et svar på å nå mange ulike forretningsmål. Operasjonell effektivitet ble med 42 % rangert som hovedmål som skybaserte løsninger kan bidra til å nå målene for i Forresters undersøkelse, etterfulgt av innovasjon og inntektsvekst. Skyen har potensial til å redusere kostnadene – men det store problemet er at mange virksomheter har en tendens til å fortsette overgangen til sky ved hjelp av tradisjonelle metoder. Det fører til overprovisjonering av maskinvarekonfigurasjon, (CPU, minne) og unødvendig høye lagringskostnader.

De fleste virksomheter har for stor kapasitet på grunn av en ’lift-and-shift’-tilnærming til migrasjon i skyen. Selv nye versjoner som utvikles kan være ineffektive i design med mindre det tas i bruk nye metoder som DevOps.

Kostnadsoptimalisering

Kostnadsoptimalisering for skyløsninger er en prosess som ser på både kapasitet og ytelse for å gi innsikt. Ved å vurdere dataene og se gjennom retningslinjer for administrasjon kan man trekke frem ressurser som er under- eller overutnyttet. Man kan også gi veiledning om riktig dimensjonering av tjenester og pågående endringer i prosesser og verktøy som vil bidra til å forstå og kontrollere fremtidige kostnader. Gartner anslår at så mye som 70 % av skykostnadene er brukt på feil sted. Hos Orange Business har vi hjulpet virksomheter med å optimalisere tjenestene de har kjøpt i form av reduksjon av kostnader og optimalisering av ytelsen.

De fleste virksomheter forventer at skyen skal gi kostnadsbesparelser, men for å oppnå dette må man starte med migreringen til skyen. Er det slik at man bare tar «lift-and-shift» og flytter eksisterende workloads, eller at man transformerer eller redesigner workloaden? Kan man identifisere applikasjoner og infrastruktur som kan flyttes til skyen for å være fornuftigst økonomisk sett, og kan størrelsen på dem endres under eller etter migrasjonen? Eller bygger man rett og slett nytt i skyen ved hjelp av oppdaterte metoder og prosesser? Orange Business har et team av konsulenter, arkitekter og eksperter som kan vurdere om virksomheten er moden for å benytte seg av skyteknologi. De kan også gi råd og gjennomføre kontinuerlige vurderinger av applikasjoner som kjører i skyen for å sikre optimal verdi og ytelse.

Forstå skylandskapet

Skytransformasjon er et sprang ut i det ukjente. Virksomheter opplever stadig at det er vanskelig å oppnå besparelsene de håpet på med skysatsningen. Når man fortsetter på reisen mot skytjenester, må man ha planer på plass for kostnadsstyring helt fra starten av for å ha kontroll på kostnadene.

Vårt team med eksperter kan bistå hvis man står på starten av skymigreringen eller hvis man allerede er i skyen. Vi gjennomfører revisjoner og vurderinger av skymodenheten for å finne frem til de beste veiene til skyen, hvor vi kontinuerlig revaliderer og måler performance mot skykostnadene. Man kan for eksempel pådra seg ekstra kostnader med integrering. Det er viktig å planlegge fremover, slik at man vet hvilke priser man kan forvente og at man kan spore kostnadene videre. Orange Business kan støtte med å håndtere ulike skyplattformer, og tilby en tilpasset implementering til kompliserte og komplekse løsninger.

Selv når det er oppnådd kostnadsstyring, vil det være fordelaktig og god praksis å etablere en kontinuerlig forbedringsprosess for å opprettholde, om ikke forbedre, besparelsene og oppnå fordeler i form av ytelsesoptimering. Det er viktig at virksomhetene engasjerer seg i dette hvis de skal høste varige forretningsverdier fra skyen.

Spørsmålet om leverandør «lock-in»

Forståelse av tilbudene til de ulike skyleverandørene er sentralt for enhver virksomhets ’cloud-first’-strategi. Ved første øyekast kan mange skyer se attraktive ut. Ved litt dypere graving dukker det opp forskjeller og priser som ikke ses ved on-prem-plattformer som er i egne lokaler, er samlokalisert eller driftes av en ekstern leverandør i en privat sky, som for eksempel nettverkstrafikk.

Problemet med leverandør «lock-in» er vedvarende. Kanskje bruker man en leverandørspesifikk funksjon som ikke er tilgjengelig fra en annen leverandør. Denne risikoen må vurderes og forstås og avhenger egentlig av hvor virksomheten befinner seg i skyreisen. Hvis man allerede har en skyinfrastruktur, kan man allerede være låst til en viss grad. Er man i startfasen, er det derimot lettere å unngå en tilfeldig leverandør «lock-in».

Konsulentene våre opplever at virksomheter som har flyttet workloaden sin, har én leverandør. Vi råder dem til å vurdere risikoen på f.eks. disaster recovery og business continuity i virksomheten, samtidig som de også ser på fordelene med ulike funksjoner som tilbys av ulike leverandører.

Leverandør «lock-in» er imidlertid ikke alltid en dårlig nyhet. Virksomhetene kan nyte godt av rabatter og være blant de første som får prøve konsepter og nye funksjoner.

Uansett hvilken vei man velger, er det viktig å undersøke alternativene grundig først. Våre konsulenter kan hjelpe med å utarbeide et skykart basert på kortsiktige, middels og langsiktige forretningsmål. Mantraet vårt er at vi er plattformuavhengige, så vi anbefaler plattformer som er riktig i hvert enkelt tilfelle.

Skyløsninger og kulturell endring

Skymigrering dreier seg imidlertid ikke bare om teknologi, med også om mennesker. Der kreves både et kulturelt skifte og prosessjusteringer for å lykkes, og det er noe som ofte blir glemt.

Alle skyprosjekter har et menneskelig element på tvers av alle avdelingene. For eksempel vil teknologidirektøren, CTO, som har kjøpt fysiske infrastrukturer, se en endring fra kapitalutgifter (CAPEX) til driftsutgifter (OPEX). Økonomidirektøren, CFO, vil se skattemessige implikasjoner, budsjettering og kontantstrøm. Innkjøpsavdelingen trenger kortere perioder for godkjenning for kjøp av tjenester. Konsulentene våre kan bidra til å forklare hva slags gevinster man kan få med skyen og hvordan det også kan påvirke infrastrukturen. For å realisere de potensielle besparelsene som skyen kan gi, må IT-direktører, CIO, skape de organisatoriske endringene som muliggjør en vellykket skyutrulling. IT-teamene må innrette seg etter forretningsbehovene og skaffe seg kompetanse på nye metoder og prosesser for å bistå med skyadopsjonen.

Les også: Unngå lisenskostnads-fella med én smart regel

Orange Business cloud rådgivning kan tilby innsikt i hvordan man håndterer menneskenes endrede roller ved skyadopsjon. Konsulentene våre kan for eksempel bidra til å definere ressursene og kompetansekravene som kreves for et skifte til DevOps. Alternativt kan de ganske enkelt levere de beste fremgangsmåtene som bidrar til å implementere oppdaterte retningslinjer og prosesser som gjør skyadopsjonen mer vellykket. Vi kan gi for eksempel gi råd om kulturelle endringer som trengs på tvers av avdelinger som HR, økonomi og forsyningskjede (supply chain), og om hvordan man kan dra nytte av og utnytte den akselererte leveringen og fleksibiliteten som følger med skyapplikasjonene.

Betal etter behov, ikke etter forbruk

«Betal etter behov», ikke «etter forbruk» bør være mantraet for skyadopsjon. Utfordringen er at mange virksomheter ikke utnytter skyrabattene som er tilgjengelig for dem, og ikke sammenligner priser. Selv om investeringer i skyløsninger blir prioritert, blir kostnadsreduksjonen sett på som et avgjørende resultat som brukes til å måle hvor vellykket skyadopsjonen er. Uten retningslinjer, prosessvurderinger eller måledyktighet blir all optimalisering vanskelig og ikke prioritert.

Alt dette er en del av skymodenhet og områder som våre konsulenter er spesialister på. Vi kan hjelpe med å vurdere leverandørene man har, risikonivået for leverandør «lock-in» og hvilke communities man engasjerer seg med.

Les også: Disse 5 erfaringene gjør skytjenester mange hakk enklere

Hvor mye en skysatsing koster og ytelsen til skyinfrastrukturen er avgjørende for å realisere den virkelige verdien av skyen. Dette er imidlertid ikke prosesser som gjennomføres én gang for alle. Det må være fokus på det økonomiske og skyytelsen hele tiden, uansett hvor komplekse de er.