Slik oppnår du fleksibel IT-leveranse – fire tips

Bedrifter og organisasjoner kan aldri lene seg tilbake og innta holdningen «det løser seg sikkert». Det var noe de fleste visste allerede før pandemien rammet våren 2020, men konsekvensene av Covid-19 gjorde det svært tydelig hvor viktig det er å ha en fleksibel driftsmodell som kan tilpasses etter plutselige forandringer. Les mer for å finne ut hvordan du tar de første skrittene mot fleksibel leveranse av IT, som reduserer kostnadene uten å sette sikkerheten i fare.

Undersøkelser og analyser utført etter utbruddet av pandemien, peker alle på det samme. Hjemmekontor og nettmøter har kommet for å bli, på lik linje med et stadig høyere forandringstempo. Det betyr at virksomheter hele tiden må være kritiske til gamle strukturer som bremser forandringer. De må fortsette å være like modige, fleksible og raske, som mange viste at de kunne være, da pandemien var et faktum.

For de fleste virksomhetene betyr dette helt konkret en fundamental omstilling for å oppnå og opprettholde økt fleksibilitet i organisasjonen.

En overgang til den typen av skalerbare løsninger som hybride skytjenester tilbyr, er for mange det første skrittet mot en fleksibel strategi. I dag finnes det mange leverandører som kan hjelpe virksomheter i arbeidet med å utvikle et hybrid IT-miljø som er fleksibelt, sikkert og støtter en foranderlig driftsmodell. For å maksimere de positive virkningene som virksomheten får av skyen, er det viktig at man hever blikket fra teknologien. Selv om det er relativt enkelt å implementere disse løsningene, er veien til den optimale skydriften ofte fullt av utfordringer som må håndteres løpende. Det krever nye arbeidsprosesser og en fleksibel IT-organisasjon.

4 veier til fleksibel IT-leveranse

1: Utarbeid en solid strategi

For å oppnå en fleksibel forretningsstrategi, er det viktig å utarbeide prosesser som hjelper organisasjonen med å jobbe smartere.

Alle virksomheter er unike, så for å utarbeide en strategi som passer akkurat din virksomhet, må du ta utgangspunkt i den nåværende situasjonen og de spesifikke behovene. Det finnes ingen ferdig løsning. Tenk gjennom hvem som skal ha ansvaret for disse spørsmålene og om dere trenger ekstern kompetanse for å etablere nye prosesser og systemer.

2: Tenk gjennom spesifikke behov og forutsetninger -Skyløsninger for risikominimering

Du kjenner sikkert til at det finnes mange ulike typer av digitale løsninger. På IT-området er hybride skyløsninger ofte det første trinnet mot en smidigere forretningsvirksomhet. Pga av både opp- og nedskaleringsmuligheter er de både kostnadseffektive og kan tilpasses etter behov. Reisen til skyen er likevel ikke helt problemfri. Hver enkelt skyreise er unik og plug-n-play etter en ferdig mal fungerer derfor ikke.

Ulike faktorer påvirker utviklingen av den sikreste, teknisk beste og mest kostnadseffektive løsningen for nettopp dere. Det kan være:

  • Hvor langt dere har kommet på den digitale reisen
  • Hvilke systemer dere bruker i dag
  • Hvilken teknisk løsning som stemmer best overens med kravene dere har til funksjonalitet, sikkerhet og budsjett.

Nøkkelen til en vellykket skyreise, er å utarbeide en langsiktig skystrategi som bygger på grundige forberedelser. Dette arbeidet bør omfatte team fra ulike deler av virksomheten, som sammen kan utarbeide en plan for hvordan dere skal utnytte fordelene ved skyen. Fokuser på effektmålene for virksomheten. Selve teknologien er ikke avgjørende, selv om den er viktig.

3: Bruk kostnadsfordelene ved skyen

Når dere har bestemt dere for at skyløsninger skal være en del av den digitale strategien, må dere i neste trinn sørge for at kostnadene holdes nede og at dere bare betaler for det dere bruker – en av de store fordelene ved skyløsninger.

Ved å la en skypartner håndtere infrastrukturen og synliggjøre kostnadene, kan dere spare mye penger. Det er også en fordel å bygge opp skystrukturen fra bunnen for å gjøre kostnadene transparente. Når dere overlater driften av infrastrukturen til en partner, får dere også bedre kontroll over løsningen og risikerer ikke å miste kontroll over kostnader, utviklings- og administrasjonsspørsmål.

4: Samarbeid med en partner

Reisen mot fleksibel IT bør helst ikke gjennomføres alene. Det er ikke lett å se sin egen organisasjon fra utsiden, så samarbeid både i og utenfor organisasjonen er avgjørende for å oppdage nye muligheter raskt. Det er også nøkkelen til en fleksibel virksomhetskultur.

Med hjelp fra en partner kan dere få de beste løsningene for den digitale strategien, samtidig som virksomheten alltid er klar for nye svingninger. En partner kan bidra med et kritisk blikk på den eksisterende virksomhetskulturen, finne nye virksomhetsmodeller og arbeidsprosesser for veien framover.

Det å våge å teste nye løsninger og mislykkes, krever at man er trygg i sine avgjørelser. Et samarbeid med erfarne eksperter som også er engasjerte, proaktive og kvikke, legger grunnlaget for nettopp denne tryggheten framover som er positiv både for virksomheten, kundene og medarbeiderne. Slik får dere også mer tid til overs til å utvikle forretningsideen.