Slik jobber Orange Business for å få de beste IT-konsulentene

Orange Business lar de ansatte øke kompetansen i arbeidstiden selv om det går utover faktureringsgraden.

I dagens konsulentmarked må det være rom for å “plundre” i ti timer og fakturere for to. Orange Business, som arbeidsgiver, må ta sin del av ansvaret, om Norge skal ha nok IT-kompetanse til å møte dagens og fremtidens etterspørsel. Det innebærer å satse på yngre og gjerne uerfarne folk, og å gi dem det rommet de trenger for å “plundre”. Derfor jobber vi hardt for å sette de rammene som skaper tillit og trygghet: Det skal være rom for å at de ansatte kan forsøke og feile.

Tid til kompetanseheving i arbeidstiden

I dag er IT-konsulenter, som er vant til å selge timene sine, forventet å jobbe ute hos kunden og all kompetanseheving må skje på fritiden. Dette er ikke bærekraftig. Hvis vi skal tette gapet mellom tilbud og etterspørsel må vi stole på at de vi rekrutterer er rett person til jobben. Vi må gi folkene våre tid til å bli trygge i faget sitt og legge til rette for kompetanseutvikling på arbeidsgivers regning.

Slik får Orange Business de beste

● Se mennesker og forstå hva de trenger
● Tid til kompetansehevning i arbeidstiden
● De ansatte får tillit
● De ansatte kan prøve å feile
● Det må være moro på jobben

Pengesekken tas for gitt

Når alle rekrutteringsansvarlige fisker i samme dam, blir pengesekken tatt for gitt av talentene der ute. Det gjør at samtalene i intervjurundene forandrer seg. Jeg opplever at mange er åpne for en prat om å skifte arbeidsgiver, men først vil de vite hva slags mennesker de skal jobbe med.

Dette fikk selv demonstrert da vi nylig mottok en SMS fra en dyktig ressurs vi er i dialog med, som skrev følgende:

“Jeg vil gjerne møte dere, men kan dere være mer spesifikke på hva slags rolle / hvilke arbeidsoppgaver jeg vil få som er relevante, og hvilke mennesker jeg vil jobbe nærmest med? Slik situasjonen er nå har jeg ikke mye tid til å gå inn i en omfattende prosess uten å vite hva slags rolle det er snakk om.”

Bordet er snudd: det er arbeidstakers marked og de forventer klare svar. Spørsmålene fokuserer ikke da på penger, men på folk, mandat og andre ting de er opptatt av, og disse spørsmålene er vi klare til å svare på.

Vi i Orange Business vet at rekruttering handler om å se mennesker og forstå hva de trenger. Til syvende og sist må de ønske å være med på reisen vår i Public Cloud Orange Business, og på vår reise rekrutterer vi mennesket framfor diplom og CV.