Slår du konkurrentene på innovasjon i skyen?

Tradisjonell virksomhetskritisk vedlikehold og drift handler enkelt forklart om å holde i gang kundens applikasjoner. Fortsatt råder en oppfatning om at offentlige skytjenester bare er en annen plattform for dette.

Tradisjonell virksomhetskritisk vedlikehold og drift handler enkelt forklart om å holde i gang kundens applikasjoner. Fortsatt råder en oppfatning om at offentlige skytjenester bare er en annen plattform for dette.

Realiteten er imidlertid at operasjonalisering av innovasjon med skytjenester går langt videre og inn i forretningsutvikling, organisasjonsutvikling og kontinuerlig DevOps-basert applikasjonsutvikling.

–  Orange Business hjelper kundene med å skape verdier og operasjonalisere innovasjon på en bærekraftig måte. Kundene skal raskt og effektivt kunne konvertere en større andel av utviklingen sin til produksjon, sier Robert B. Baumann, markedssjef i Orange Business.

– Valgmulighetene er såpass store at det mest effektive er å få hjelp av en erfaren partner til alt fra applikasjonsmigrasjon via skyinfrastruktur og fortløpende utviklingsprosesser. Det fastslår også AWS selv gjennom sitt AWS MSP-program.

AWS anerkjenner kompetanse

Medlemmer av AWS Partner Network (APN) kan kvalifisere seg for ulike programmer. Et av de tyngre er Amazon Web Service Managed Service Provider (AWS MSP). Store deler av Orange Business organisasjon har til sammen nedlagt 4.500 arbeidstimer for å oppnå kvalifiseringen.

Sertifiseringsprosessen viser at fremtidens leveransekultur gjennomsyrer hele verdikjeden hos Orange Business, på tvers av hele organisasjonen. Dermed kan kundene føle seg trygge på at investeringsrisikoen er lav ved å samarbeide med selskapet.

Skytjenester i forretningsutviklingen

– Mange vil kjenne seg igjen i en situasjonsbeskrivelse av markeder og konkurrenter i sterk forandring. Måten å møte dette på er selv å drive innovasjon. IT er nå en nøkkelkomponent i de fleste innovasjonsprosesser. I realiteten handler dette om å bruke skytjenester som en del av forretningsutviklingen, sier Baumann.

– Det finnes tusenvis av infrastrukturkomponenter tilgjengelig ved fingerspissene til utviklere og millioner av måter å kombinere disse på. Vi hjelper kundene å utnytte disse mulighetene til å berike eksisterende applikasjoner, bygge nye «cloud native»-applikasjoner og understøtte nye, digitale forretningsmodeller.

I tillegg står Orange Business fjellstøtt på tradisjonell outsourcingskompetanse inkludert automatisering, kostnadseffektivisering, sikkerhet, regelsamsvar, 24/7 support og  kriseberedskap og -håndtering.

Inn i styre- og ledelsesmøter

– AWS er svært tydelig på at du må kunne mer enn det tradisjonelle for å være rådgiver for operasjonell og forretningsstrategisk ledelse. Derfor inneholder AWS MPS krav om kompetanse innenfor finans og organisasjon i tillegg til skyen. Gjennom AWS MSP har Orange Business dokumentert vår kompetanse også på dette, sier han.

– I sum kan vi hjelpe kundene med kontinuerlig kalibrering av reisen de har i skyen mot sin egen digitale strategi og skape langsiktig bærekraft for forretningsmodellen.

Hvilken leverandør skal du velge? Baumann forklarer at IT-bransjen har lange tradisjoner for å sertifisere sine samarbeidspartnere. Sertifiseringen gir markedet trygghet for at selve eieren av teknologien innestår for partnerens kompetanse.

– Tilbakemeldingene er at kundene oppnår en høyere operasjonaliseringsgrad ved å jobbe med oss. I tillegg er de digitale forretningsmodellene deres mer robuste fordi skyarkitekturen er bygd tett på forretningsprinsippene deres.

– Når AWS godkjenner oss for AWS MSP kan markedet umiddelbart vite hva vi står for. Det gjelder kunder, det gjelder potensielle medarbeidere og det gjelder konkurrenter.

Applikasjonsmigrasjon til skyen

Orange Business erfaring er at en reise i skyen oftest startes av nysgjerrige mennesker. Å skape rom for utprøving og kultur for nysgjerrighet kan derfor være en forutsetning for å realisere forretningsgevinster fullt ut.

– Det første prosjektet for mange er å gjøre deler av eksisterende applikasjoner tilgjengelig via skyen gjennom ulike former for applikasjonsmigrasjon. Men, suksess med offentlig sky vil som regel forutsette å bygge en ny leveransekultur internt – en såkalt DevOps-kultur som fostrer multifunksjonelle team der både brukergrensesnitt-eksperter, utviklere, tjenesteeiere, arkitekter og operasjonelle skyeksperter jobber sammen om å skape innovasjon på en så forretningsnær måte som mulig.

Organisasjonsutvikling, Big data og IIoT

IT-baserte metoder vil nesten uten unntak gi implikasjoner for organisasjoner og medarbeidere. Derfor er organisasjonsutvikling en viktig del av Orange Business bedriftsrådgivningskompetanse og krav innenfor AWS MSP-programmet.

– Tilbakemeldingene er at kundene oppnår en høyere operasjonaliseringsgrad ved å jobbe med oss. I tillegg er de digitale forretningsmodellene deres mer robuste fordi skyarkitekturen er bygd tett på forretningsprinsippene deres. I praksis betyr det eksempelvis at vi bruker autoskalering og automatiseringsprinsipper for å knytte en eventuelle kostbase direkte til en forretningstransaksjon, slik at kundene ikke ender opp med en stor løpende kostnad på IT-siden uten at det kommer motsvarende inntekter.

Til syvende og sist skal også hybride skystemer, big data og IIoT-løsninger være i en forutsigelig og sikker driftsfase. Orange Business tilrettelegger for dette helt fra idéfasen, før avgjørende teknologivalg blir foretatt.

AWS har godkjent Orange Business som AWS Managed Service Provider (MSP). Dette innebærer en viktig, ekstern vurdering av at fremtidens leveransekultur gjennomsyrer hele verdikjeden hos Orange Business på tvers av organisasjonen.

AWS anerkjenner Orange Business kompetanse

– AWS MSP-leverandører har bred AWS-kompetanse og nødvendig bakgrunn for å levere virksomhetskritiske IT-tjenester i skyen, sier Guido Bartels, administrerende direktør for AWS Nordics & Baltics.

– Gjennom investeringene i AWS-kompetanse har Orange Business dokumentert en organisasjon inkludert sertifiserte konsulenter som kan støtte kundenes digitale transformasjon hos AWS.

AWS Managed Service Provider

Som AWS MSP deltar Orange Business direkte i kundenes arbeid med å operasjonalisere bærekraftig innovasjon fra skissestadiet og i kontinuerlig forretningsutvikling som en del av kundenes DevOps-team. Orange Business spiller en nøkkelrolle innenfor finans, organisasjon, arkitektur, automatisering, sikkerhet og beste praksis for operasjonalisering.

Kjernen i AWS MSP er verdiøkende tjenester til kundene. I praksis innebærer dette å være pådriver og deltaker i utviklingsprosesser, bidra til eventuelle migrasjoner av hele eller deler av eksisterende applikasjoner og teknologikompetanse på skyinfrastruktur som er avgjørende for å gjøre riktige teknologivalg. Tjenestene inkludert en ekstrem grad av automatisering gjennom hele skyarkitekturen som gir kundene lavere operasjonelle kostnader, kan absorbere endringer i markedet raskere og er mer motstandsdyktig mot menneskelig feil.

Orange Business er blant det første AWS MSP i Norge. 4500 arbeidstimer er nedlagt i sertifiseringen som vil bli bekreftet gjennom en årlig revisjon. Sertifiseringen viser kundene at de står overfor en partner som ligger i forkant av utviklingen og kan hjelpe dem med å styrke egen konkurransekraft.

Et omfattende sett av kriterier ligger til grunn for sertifiseringen. Kravene stiger i takt med utviklingen hos AWS som betegnes som hyperscaler fordi løsningen er enorme i muligheter, dimensjoner og global distribusjon.

Les AWS MSP pressemelding her.

Om Robert Baumann

Som markedssjef siden 2014 har Robert Baumann fulgt både Orange Business og en hel verdens skyreise på nært hold. Markedsførere er blant de som må gå foran og synliggjøre muligheter som er underveis, selv når veivalgene og mulighetene er så mange som med hybride skytjenester. Dette har vært en daglig, kontinuerlig prosess for Baumann som er ansvarlig for digital markedsføring, merkevarebygging, synlighet og inbound/outbound-aktiviteter som SoMe, SEO, SEM, mediekontakt og arrangementer. Baumann kom fra stillingen som markedskonsulent i Pitney Bowes Software og har erfaring fra markedsføring og salg  hos Daimler, MasterCard, Snap Drive, Brandmaster og Aftenposten. Han er utdannet som markedsfører fra Handelshøyskolen BI og SAWI i Zürich.