Skyen er avgjørende for å akselerere digitale forretningsinitiativer for markedssjefene

De siste par årene har den digitale økonomien vokst betydelig. Det skaper muligheter for markedssjefer, dataansvarlige og markedsføringsledere som står sentralt i å lede den digitale transformasjonen.

Internett har for lengst blitt en livsstil. Denne “nye” virkeligheten skaper store forretningsmuligheter. Men for å forbedre de digitale forretningsresultatene, må imidlertid kommersielle ledere omstrukturere forretningsmodellene slik at de blir smidigere. Det vil gi bedre individuell tilpasning og en mer strømlinjeformet opplevelse for kundene, samtidig som det gjør virksomheten mer robust.

I en styreundersøkelse utført av Gartner i 2021, mener 86 % av respondentene at teknologi spiller en transformerende rolle med tanke på å håndtere strategiske forretningsprioriteringer. Derfor mener analyseselskapet at de fleste bedrifter kommer til å opprette en ny stilling som heter CDO (Chief Data Officer) for å håndtere den langsiktige effekten av covid-19. Nesten 50 % av styrene som svarte antar at de vil endre forretningsmodellene sine som følge av dette.

Skyen er en avgjørende pilar i denne transformasjonen, og tilbyr byggeklossene, skalerbarheten, hastigheten og smidigheten som trengs for å levere og skalere raskt for å tilfredsstille kravene til den digitale økonomien. Skyen hjelper virksomheter å levere nye produkter og tjenester til markedet raskere, samtidig som de øker robustheten og reduserer teknologirisikoen.

Definer skymulighetene

Skyen krever at kommersielle ledere begynner å tenke annerledes. Tankegangen må være åpen og helhetlig, langt unna de tradisjonelle silomodellene, og føre til smarte og proaktive beslutninger gjennom dataanalyse på et prediktivt nivå. Ifølge McKinsey er det virksomhetene som ser på skyinnføring som en transformasjon av forretningsteknologi, som oppnår virkelig verdi av skyinvesteringene.

Dette kan gjøres ved å følge tre enkle regler: fokuser investeringene på forretningsområder der skyen kan øke inntektene og øke marginene; velg teknologier som er på linje med forretningsstrategi og risikobegrensninger; og jobb med driftsmodellen din for å utvikle en verdikjede med funksjoner som gjør at dere skiller dere ut fra konkurrentene, og som fungerer rundt de skybaserte leveringsmodellene.

Likevel antas det at bare 14 % av organisasjonene som gjennomfører digital transformasjon, har oppnådd en vedvarende og materiell ytelse. Dette skyldes hovedsakelig utdatert teknologi, langsomme versjonsykluser og mangel på sofistikert analyse. Skyen kan overvinne alle disse hindringene for drift av praktiske digitale forretningsmodeller. Skybasering kan for eksempel levere kode til produksjon mye raskere enn før, og kan tidoble produktiviteten til produktteamene. Med riktig strategi kan virksomhetene også skalere raskt og globalt.

Hold tritt med innovasjonen

Den enorme bølgen av digital innovasjon gjør at kommersielle ledere må justere forretningsmålene og målrette ressursene for å holde tritt med endringene. De må skape en smidig og svært skalerbar skyplattform i tillegg til skyspesifikk applikasjonsutvikling og distribusjon.

McKinsey går så langt som å si at 75 % av skyens anslåtte verdi kommer fra innovasjon. Dette gjør at skyens verdi som en kjernekomponent i innovasjonsvekst, raskere produktutvikling og hyper-skalerbarhet blir på hele 770 milliarder dollar. Alle kommersielle ledere vil ha en del av dette.

Ved å ta i bruk skybaserte tjenester, får markedssjefer og dataansvarlige nye muligheter for å oppfylle endrede kundekrav og reagere raskt på markeder i utvikling. Gartner anslår at organisasjoner som allerede har økt finansieringen av digital innovasjon, har 2,7 ganger større sannsynlighet for å ligge i tet, i motsetning til organisasjoner som er bakpå.

Innovasjonssamarbeid

Den økende dynamikken i digitale markeder gjør at det er umulig å være innovativ i et vakuum, og derfor ønsker stadig flere bedrifter å samarbeide om innovasjon. Det holder imidlertid på å bli trangt i partnerlandskapet, og det er viktig at virksomhetene finner et økosystem av partnere som vil gi nye og realistiske vekstmuligheter.

Endringshastigheten på den digitale markedsplassen fører til at virksomheter som ikke skaper disrupsjoner i forretningsmodellene sine, vil oppleve at andre skaper disrupsjoner for dem, og streve for å overleve. En innovasjonspartner bidrar med et nytt kreativt perspektiv uten å påvirke virksomhetens primære produkter og tjenester.

Et sterkt økosystem for innovasjonssamarbeid får nye idéer til å bære frukt. API-er i skyen lar for eksempel virksomheter opprette tjenestenettverk, akselerere innovasjonen og koble virksomheter sammen på helt nye måter. Innen finanstjenester oppstår det for eksempel åpne økosystemer innenfor bankdrift. Ved å bruke åpne API-er kan tredjepartsutviklere bygge applikasjoner og tjenester rundt finansinstitusjoner.

Reisen som aldri tar slutt

Skyen legger til rette for forretningsmuligheter, og kan være en strategisk kilde til konkurransefortrinn. Skyen og analyse av big data er en sterk kombinasjon som blant annet gir god innsikt i kundeatferd og kjøpsvaner. Dette gir kommersielle ledere raskere tilgang til forretningsanalyse for å ta smarte avgjørelser.

Skyen krever derimot forpliktelse og kontinuerlig oppmerksomhet hvis virksomhetene skal utnytte den reelle kraften av investeringene. Dette krever innspill fra alle interessenter slik at IT og virksomheten for øvrig er samkjørt for å oppnå de aller beste forretningsresultatene som skyen kan tilby.

Last ned e-boken vår for å finne ut hvordan kommersielle ledere kan bidra til å formulere en strategi for skytransformasjon som omfavner innovasjon, robusthet og transformasjon: Gjør virksomheten klar for digitalisering.