Blogg

Hvorfor brukeradopsjon er nøkkelen til å lykkes med digital samhandling

De siste årene har gjort det klart at vi befinner oss i et omskiftelig landskap der krav og behov endrer seg hurtig og stadig nye…

Digital samhandling som drivkraft for økt medarbeiderengasjement: tre trinn for å lykkes

Å rekruttere og holde på dyktige medarbeiderne er en evig utfordring for mange bedrifter. Etter hvert som stadig flere virksomheter innfører nye arbeidsmodeller, vil de…

Hvorfor digital samhandling kan være nøkkelen til å komme styrket ut av “den store oppsigelsen”

Arbeidsgiverne trenger folk som kan hjelpe virksomheten på fote igjen etter krisen og utnytte de mulighetene som måtte komme de neste månedene og årene. Skal…

Skyen hjelper driftsledere å håndtere endringer på et helt nytt nivå

Driftsledere har mange baller i luften, fra strategisk planlegging til praktisk drift. Det er vanskelig å håndtere alle, ikke minst i et ustabilt økonomisk landskap.…

Skyen er avgjørende for å akselerere digitale forretningsinitiativer for markedssjefene

De siste par årene har den digitale økonomien vokst betydelig. Det skaper muligheter for markedssjefer, dataansvarlige og markedsføringsledere som står sentralt i å lede den…

Bedre helse med gode data

13. oktober 2021, Jon Evans, big data Pandemien har plassert helse i sentrum av den globale tenkningen. Men hvordan kan teknologi, automatisering og data bidra…

IoT i Hongkong: nye bruksområder gir en tryggere tilværelse etter korona

september 2021, Edmund Yick, IoT Tingenes internett (IoT) har medvind i Hongkong om dagen, og den teknologiske utviklingen skjer raskt. Det kommer stadig nye bruksområder, og med…

Får du godt nok utbytte av dataene dine?

Mange virksomheter planlegger store investeringer i databehandling for å skaffe seg bedre kunnskap om kundene og et forsprang på konkurrentene. Det er imidlertid ikke bare…