Blogg

Tre innfallsvinkler til velfungerende digital samhandling

Arbeidsmarkedet er hetere enn på mange år. Virksomhetene må ligge i forkant hvis de skal lykkes med å holde på og tiltrekke seg dyktige medarbeidere.…

IT-verdenen dreier seg ikke lenger om IT

De som tar beslutninger om IT, står overfor endeløse utfordringer, og pandemien har ikke gjort det enklere. De forventes å støtte innføringen av nye arbeidsmodeller…

Hvorfor brukeradopsjon er nøkkelen til å lykkes med digital samhandling

De siste årene har gjort det klart at vi befinner oss i et omskiftelig landskap der krav og behov endrer seg hurtig og stadig nye…

Digital samhandling som drivkraft for økt medarbeiderengasjement: tre trinn for å lykkes

Å rekruttere og holde på dyktige medarbeiderne er en evig utfordring for mange bedrifter. Etter hvert som stadig flere virksomheter innfører nye arbeidsmodeller, vil de…

Hvorfor digital samhandling kan være nøkkelen til å komme styrket ut av “den store oppsigelsen”

Arbeidsgiverne trenger folk som kan hjelpe virksomheten på fote igjen etter krisen og utnytte de mulighetene som måtte komme de neste månedene og årene. Skal…

Skyen hjelper driftsledere å håndtere endringer på et helt nytt nivå

Driftsledere har mange baller i luften, fra strategisk planlegging til praktisk drift. Det er vanskelig å håndtere alle, ikke minst i et ustabilt økonomisk landskap.…

Skyen er avgjørende for å akselerere digitale forretningsinitiativer for markedssjefene

De siste par årene har den digitale økonomien vokst betydelig. Det skaper muligheter for markedssjefer, dataansvarlige og markedsføringsledere som står sentralt i å lede den…

Bedre helse med gode data

13. oktober 2021, Jon Evans, big data Pandemien har plassert helse i sentrum av den globale tenkningen. Men hvordan kan teknologi, automatisering og data bidra…