Maris beste råd når du legger en skystrategi

Vi har tatt en prat med Mari Warlo Melsom, leder for Product and Services i Orange Business, om strategier i skyen. Her forteller hun om hvordan utviklere og eksterne leverandører best kan jobbe sammen for å bevege seg i riktig retning og tempo, når man tar i bruk skyen.

Stadig flere selskaper ser mot Public Cloud-plattformer, og Cloud-rapporten 2020 viser at kostnadssparing og økt fleksibilitet er de største motivatorene for å starte å bruke skyen.

Mari anerkjenner at dette er to store gulrøtter for selskaper flest.

– Til en viss grad får selskapene både kostnadsbesparelser og mer fleksibilitet, men man får også en annen type risiko: skytjenester tilrettelegger for en slags selvbetjening, der du kan gjøre alt mulig uten ekstern hjelp, men dette kan også skape utfordringer.

Bestemm de 3 første stegene i din skystrategi

Hun forteller videre at mange forsøker å løse “alt” med skyen; bedriften sparer penger, skyen vil løse sikkerhetsbekymringer og samtidig legge til rette for innovasjon, men det er ikke nødvendigvis riktig.

– Det er en form for “må ikke henge etter-mentalitet”. Veldig ofte er det utviklere i et selskap som hiver seg på hype-en og bestemmer seg for at public cloud er noe man gjøre og vi skal ta det i bruk . De konkluderer gjerne med at f.eks. alt skal flyttes på én gang, og det skal helst skje raskt.

En skyreise består av mange deler, og Melsom understreker viktigheten ved å starte på rett fot, og å ha en visjon for sin skystrategi og være superkonkret på de 3 første stegene som skal realisere de første målbare resultatene; om det er å migrere eller/og utvikle cloud native tjenester.

– Mange selskaper gjør hele flytteprosessen selv, fordi de første aktivitetene man gjør i skyen føles enkle og ukompliserte. Problemene oppstår da når skyen skal skaleres til flere land eller systemer, og vi ser at måten du starter flytteprosessen på, har mye å si for hvor enkelt det blir å skalere langsiktig. I tillegg skaper det ofte trøbbel når man plutselig skal drifte løsninger i skyen og har problemer med en 24/7 apparat bak seg.

Melsom anbefaler derfor ethvert selskap som ser til skyen i dag ikke å kun løpe etter det som er mest hype, men også ser på muligheten for reinvestering og modernisering av dagens applikasjoner og data.

One size doesn’t fit all

Det er mange nye kompetanseområder som skal dekkes når man setter i gang en skyreise, komplementere kompetanse blir da oftest en nødvendighet. For bedriftene står overfor svært mange valg om hva de skal gjøre med eksisterende systemer og ikke minst nye løsninger som skal utvikles, som de må ta stilling til.

Mari Warlo Melsom, leder for Product and Services i Orange Business

Her er noen spørsmål som kan hjelpe bedriften med å rette fokuset:

  • Hva skal kjøre hvor: Hvilke tjenester/applikasjoner skal ta i bruk skyen, og hva trenger vi å ha kjørende i egne datasenter eller privat sky?
  • Hvilke skytjenester skal dere velge?
  • I hvilken rekkefølge bør tjenester flyttes til skyen?
  • Hvordan er den nåværende situasjonen: Sitter bedriften på utdaterte systemer og tjenester som må oppdateres eller skiftes ut?
  • Hvilken verdi vil dere få med bruk av skytjenester?
  • Hvordan kan mulighetene i skyen benyttes på best mulig måte?
  • Oppnår dere de målene dere tror? For eksempel billigere drift eller mer funksjonalitet?
  • Hvordan vil disse tjenestene og applikasjonene spille med andre applikasjoner i bedriften; vil det fungere at noe kjører i skyen mens annet blir igjen i egne datasentre, privat sky, eller må alt løftes samtidig?
  • Hvilke områder ser dere størst potensialet for å utnytte skyen?
  • Hvordan jobber dere DevOps/SRE?

– Jeg skulle ønske vi hadde et universelt svar på alle disse spørsmålene; en løsning som funket for alle, men slik er det dessverre ikke. Sannheten er at det finnes like mange svar som det finnes bedrifter: Alle har sin forretningsmodell, strategier, utfordringer og behov. Basert på det grunnlaget kan de få optimal hjelp, sier Mari.

Den moderne skypartner

At selskaper må endre og tilpasse seg en skypartner er noe som tilhører fortiden: En ny (teknologisk) verden betyr også nye måter og jobbe på, og en moderne partner bør tenke utenfor boksen og bringe nye ideer til bords som er basert på selskapets grunnpremisser og forretningsmål.

– En god skypartner greier å tilpasse seg og hjelpe kunden der de er. Det finnes enormt mange muligheter i skyen, og mange måter å sette sammen en løsning på. Da er det avgjørende for skypartneren å vite hvordan de best kan bruke eksisterende kunnskap og erfaring, og hele tiden tenke best practice for å snu seg etter kundenes behov, sier Mari og avslutter:

– Å bygge på innsikten basert på tidligere utfordringer, hva som funket og hva som ikke funket, reduserer risikoen for bedriften og øker sjansen for å lykkes i skyen.