Internet of things (IoT) i praktisk bruk for bedrifter og virksomheter

Dingser koblet til Internett er blitt utrolig gode, avanserte og billige. Slike Internet of Things (IoT) åpner mange forretningsmuligheter. Orange Business hjelper bedrifter og offentlige virksomheter i gang med praktisk bruk inkludert utnyttelse av avansert skyteknologi.

IoT er overalt i industri, hjem og hos private og offentlige tjenesteleverandører. Begrepet Industrial Internet of Things (IIoT) brukes ofte i profesjonell sammenheng. Komponentenes funksjon er enkelt forklart å fange data, vise noe, eller få ting til å skje. Dataene kan bli brukt for enkeltfunksjoner, eller sammen med andre data i en big data-sammenheng.

Flere Internet of Things blir det hele tiden, ikke minst fordi mange vanlige dingser som en baderomsvekt eller industriell styringsenhet nå helt selvsagt kommer med nettverksmuligheter.  Mange bedrifter har også eldre teknologi uten nettilknytning, som med noen quick-fixer lar seg koble opp likevel.

Hylleklare IoT-løsninger for bedrifter

Ekstra rått og nytt for mange er imidlertid hylleklare skyløsninger som kan utnytte alle dingsene. I tillegg til at du kan høste store gevinstmuligheter gjennom nye tjenesteleveranser, automatisering, sikkerhet og varsler før noe går i stykker, er IoT med styringssystemer kult. Rett og slett.

Det er kult å styre nyttige saker og ting fra PC eller app. Det er moderne, ikke gammeldags – det signaliserer innovasjon og utvikling. Det signaliserer at dere har tenkt å være en spiller også i fortsettelsen.

Selveste oppstartspakken for smarte hjem er en sensor for varme, styringsenhet og en smartplugg for ovn. Orange Business synes oppstartspakker er en fin idé, også for private og offentlige virksomheter. En Orange Business-oppstartspakke inkluderer typisk:

  • Orange Business Cloud Foundation som gir deg et generisk skyoppsett som du kan bygge videre på så du unngår å starte på nytt ved neste skyprosjekt, uansett hva det måtte være,
  • hensiktsmessige IoT-dingser eller utnyttelse av noen du har,
  • en Edge Computing-enhet (liten datamaskin) for lokal sikkerhet, kommunikasjon og databehandling
  • tilpasning til formålet ditt av ferdig programvare i verdens største skyer AWS, Azure og GCP eller vår egen Orange Business Cloud

Hvorfor i all verden går privatpersoner først?

Et pussig fenomen på Internett er at privatpersoner går først. E-post, ecommerce, smarthus, lagring (Dropbox etc.) starter typisk med tilbud for privatpersoner. Folk som liker slikt tar tjenestene i bruk, også på jobb.

Mange er oppgitt over at leverandørene deres ikke har et proft tilbud. Kunder som ønsker IoT-muligheter setter da opp selv, eller går til andre leverandører.

Derfor er det på tide å ta fatt. Slik Orange Business ser det, er det lett å komme i gang. Med moderne tjenesteutvikling i skyen (stikkord DevOps) kan du komme opp med et testprosjekt (Proof of Concept – POC) på 8-12 uker.

Fungerer det, setter vi det rimelig raskt ut i operativ drift som kan gi konkrete gevinster. Orange Business har et solid fundament av driftskompetanse og kjenner derfor i detalj hva som vil og ikke vil fungere i en driftssituasjon. Uten denne kompetansen kan POC-er lett havne på POC-kirkegården.

Kontinuerlig videreutvikling med nye funksjonalitet ligger også i DevOps-opplegget.

Billig og bra aktualiserer IoT

En viktig grunn til at IoT får så mye oppmerksomhet for tiden er at prisene på komponentene har gått ned. IoT-hovedkategorier er sensorer (se, føle, lytte), brytere (utrolig mye man kan gjøre med av/på), visning (klokke, overvåking) og komplette maskiner («drone»). Typisk kan en sensor oppdage noe som blir prosessert til et signal om å slå av eller på noe (varme, alarm, vann, motor osv.)

Når sensorer etter hvert koster så lite som kr 10,- og kommer med en batterilevetid på like mange år, er det duket for mye moro. Eiere av større infrastrukturer kan sette slike sensorer på sakene sine enten det er søppelkasser, postkasser, vannmålere, strømmålere, bildekk… det går egentlig ikke an å nevne alt.

Litt om hva IoT kan gjøre

Sensorene kan telle, måle, overvåke, kjenne vibrasjoner, observere sjokk/skade, se, høre – masse forskjellig, hvor Orange Business kan vise hva som er nyttig og lønner seg økonomisk.

Har for eksempel matvarene holdt riktig temperatur gjennom hele verdi- og logistikkjeden? Behovet her er både matvaresikkerhet og dokumentasjon overfor kunder og myndigheter.

Viser vibrasjonsanalyse at maskinen har vært utsatt for ekstra belastning gjennom et unormalt vibrasjonsnivå? Da må service utføres nå, og ikke utsettes til neste, planlagte serviceintervall om et par år.

Kommer det noe levende inn i videoovervåkingsbildet? Er det en elg – eller et mennesker som potensielt kan klatre over gjerdet? Smart bildeanalyse ser forskjellen og varsler.

Gode cases / kundehistorier på IoT

Orange Business har bygd kompetanse på Internet of Things lenge. Datterselskapet vårt The Unbelievable Machine Company (*um) har jobbet mye med bilindustri og jernbane. Er det noe sted du finner mange IoT-saker, så er det i biler. Du skal ikke sitte mange sekundene i en ny fossil-bil eller el-bil for å oppdage det.

Biler kan for eksempel gjenkjenne hvem som sitter i setet og tilpasse varmekomfort etter vedkommendes preferanser. Eller samle diagnoseinformasjon og sende inn til produsenten som kan sørge for innkalling til reparasjon eller service.

Biler er maskiner. Her i landet har vi maskiner, anskaffer nye maskiner og lager maskiner. *um og Orange Business har all verdens kompetanse på å plassere IoT-dingser inn disse.

SCADA mer enn IoT

Når Orange Business møter industribedrifter angående tema  IoT, kommer samtalen raskt over på SCADA (systemer for styring og overvåking – automasjonssystemer / kontrollsystemer).

Mange slike systemer er egne, lukkede opplegg (proprietære) som eierne ønsker å kunne utnytte i en større sammenheng. Å få dette til, er en del av IoT-kompetansen vår. Det samme gjelder tilknytning av produksjonsenheter, samlebånd, styringssystemer og sånne saker.

I fabrikker, bygninger og anlegg ser vi dessuten ofte små verdener av delsystemer og hele miljøet som helhet. Dette griper vi også fatt i.

Ett område kan være å overvåke det samlete strømforbruket. For mange virksomheter slår kostbare effekttariffer inn ved høyt forbruk. For å unngå dette og kutte forbruket tidsnok, holder det ikke å følge med på strømforbruket til bare produksjonsmaskinene.

Da må også energiforbruket fra varme, kjøling, belysning og mer registreres.

Kommunikasjon med IoT-enheter

Hvordan kommuniserer du med enhetene? Det avhenger av behovet.

For IoT med batteridrift, er strømforbruk et stort tema. Ta for eksempel digitale vannmålere som er rullet ut i mange kommuner. Vannmålerne sender signaler om forbruk til kommunens VA-virksomhet. Forbruket gir riktig avregning for hver enkelt kunde. Dataene kan også brukes av kommunen for å beregne behov for utbygging og avdekke lekkasjer underveis i nettet.

Vannmålerne behøver ikke sende inn data hvert sekund for at den månedlige avregningen skal bli riktig. Derfor utstyres vannmålere ofte med lite energikrevende M-Bus radioteknologi, som sender enkle tekststrenger ofte bare i arbeidstiden på utvalgte hverdager.

Valg av IoT-kommunikasjonsteknologi

Men, hva om registreringen også skal avdekke et overforbruk (lekkasje) som kan brukes til automatisk å slå av hovedkranen? Da vil det være behov for å sende data hele døgnet, kanskje med en annen teknologi eller strøm fra strømnettet i bygningen.

Et signal til hovedkranen vil kreve enten at lekkasjeinformasjonen prosesseres i en IoT-dings lokalt (Edge computing) eller at den blir sendt ut i nettskyen og signal går tilbake. Da vil kanskje WiFi, NB-IoT, LTE-M, LoRaWAN eller annet være egnet.

Zigbee, Z-Wave Plus, Bluetooth, Bluetooth LE (Low Energy/lavt strømforbruk) er andre teknologier. Når du shopper styringsenhet til smarthuset ditt, vil du typisk ønske deg noen av disse for å sikre deg tilgang på et stort utvalg enheter.

IoT, skytjenester og Edge computing

En del avveiinger må til for å velge, og kanskje kombinere riktig. Orange Business hjelper, også med å samle data i riktig format. Sensorer, SCADA og maskiner samler og sender ofte på forskjellige formater. Edge computing kan benyttes for å få signalene inn i et mønster og skape strukturert kommunikasjon som både forenkler tilgangen og forbereder sammensetting med andre data.

I avveiingen av Edge computing-bruk eller direkte tilkobling til skytjenester for prosessering der, er det også viktig å ta med skyleverandørens prising av opplasting og nedlasting av data. Det går an å sette opp glimrende løsninger som blir alt for kostbare til å bruke.

IoT huskeliste

  • Ikke gjøre bedriftens IoT-verden proprietær. Sette IoT inn i en større sammenheng inkludert skybruk (for eksempel med Orange Business Cloud Foundation), big data og kunstig intelligens/artificial intelligence/maskinlæring
  • Skaffe dataene
  • Strukturere data lokalt kanskje med pre-prosessering med en lokal datamaskin (Edge computing)
  • Få tilgang til/sende dataene i begge retninger. Kjenne kommunikasjonskostnadene og skyleverandørens kostnader ved dette
  • Sikkerhet ut i fra sårbarhetsvurdering