Hvorfor digital samhandling kan være nøkkelen til å komme styrket ut av “den store oppsigelsen”

Arbeidsgiverne trenger folk som kan hjelpe virksomheten på fote igjen etter krisen og utnytte de mulighetene som måtte komme de neste månedene og årene. Skal de lykkes med det og unngå en masseflukt av ansatte, må de imidlertid tenke nytt om medarbeideropplevelsen.

Finn ut hvordan du kan omforme ditt digitale arbeidsområde for å øke medarbeideropplevelsen.

Det blir blant annet avgjørende å skaffe medarbeiderne det utstyret de ønsker å bruke i jobben, med tilgang til data og applikasjoner overalt. Dette krever et nytt tankesett og en ny tilnærming til personlige enheter, men belønningen er en bedre medarbeideropplevelse, lavere frafall og mer engasjerte medarbeidere.

Fenomenet kalt «den store oppsigelsen» eller «den store utmattelsen» har gitt store endringer i forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere de siste månedene. I flere år har det fra ulike hold kommet advarsler om at bedriftene vil få problemer med å holde på de ansatte med mindre de begynner å sette medarbeiderne i første rekke. Nå ser det ut til at spådommen har blitt til virkelighet. Ifølge Microsoft er det sannsynlig at så mange som 41 prosent av den samlede arbeidsstyrken vil vurdere å slutte i jobben i løpet av det neste året.

En forskyvning i forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver

Hva er årsakene til denne dramatiske endringen? For arbeidstakerne er det erkjennelsen av at det finnes mer enn én måte å jobbe på. Deres egne erfaringer med fjernarbeid betyr at de ikke lenger vil jobbe et sted der de ikke får lov til å jobbe på sin måte. I tillegg har mange blitt vant til å bruke sin egen teknologi hjemmefra via sin private internettforbindelse. Ikke overraskende frister det ikke å gå tilbake til cellekontoret med gammelt utstyr og begrensede muligheter til å ha en fleksibel livsstil med god balanse mellom jobb og fritid.

Kravet om å gjenskape den personlige teknologiopplevelsen på kontoret er selvsagt ikke noe nytt. «Forbrukeriseringen» av IT og det at mange de ti siste årene har tatt i bruk egne enheter i jobbsammenheng, har skapt et misforhold mellom det utstyret arbeidsgiveren stiller til rådighet, og det de ansatte bruker ellers.

Pandemien har gjort situasjonen enda mer prekær. Allerede før pandemien sloss bedriftene for å tiltrekke seg nye medarbeidere. Når en kandidat har akseptert et jobbtilbud, fortsetter arbeidsgiverens innsatsen for å sikre at den nyansatte blir i bedriften. Uansett om det dreier seg om å holde på eksisterende ansatte eller å sikre at nyansatte blir i bedriften, må imidlertid virksomheten erkjenne at hvordan de leverer teknologi, påvirker medarbeidernes totalopplevelse. Workfront fastslår i sin sjuende årlige tilstandsrapport fra arbeidslivet at nesten en tredjedel av arbeidstakerne (32 %) har sluttet i en jobb fordi de teknologiske løsningene gjorde det vanskelig å gjøre en god jobb. I tillegg peker undersøkelsen på at jobbsøkere i dag har større sannsynlighet for å søke på en jobb hvis de har hørt at bedriften har gode teknologiske løsninger, og – motsatt – at de takker nei til jobber hvis teknologien er utdatert eller lite brukervennlig.

Det er uansett tydelig at enten det dreier seg om å holde på eksisterende ansatte eller å sikre at nyansatte blir i bedriften, må virksomhetene erkjenne at hvordan de leverer teknologi, påvirker medarbeidernes totalopplevelse. Introduksjonsprogrammer og løpende støtte til de ansatte er i ferd med å bli et satsningsområde for bedrifter som ønsker å skille seg ut fra konkurrentene.

Skape den rette medarbeideropplevelsen

Hvordan kan virksomheten skape en opplevelse som får eksisterende ansatte til å bli og gjør bedriften attraktiv for nye, sårt tiltrengte medarbeidere? Hva vil arbeidstakerne ha?

Det avhenger av flere faktorer: individuelle preferanser, behov knyttet til den enkelte stillingen og andre forretningskrav. Poenget er at det ikke finnes én tilnærming som passer for alle. Løsningen må derfor kunne tilpasses til et bredt spekter av behov.

Dette gjelder imidlertid ikke bare utstyr. Det gjelder også apper eller, rettere sagt, medarbeidernes mulighet til å velge de appene og tjenestene de har behov for, og å få tilgang til dem på alle enheter de bruker i jobben.

Dette er ikke noe nytt. Tilgang til en hvilken som helst enhet eller app – når og hvor som helst og på hvilken som helst måte – har vært en del av visjonen for digital samhandling en god stund. Det er imidlertid de færreste organisasjoner som har kommet helt i mål med det.

Det skyldes at de digitale samhandlingsløsningene er svært komplekse. Riktignok har de ansatte tilgang til alle verktøyene de trenger i det daglige arbeidet. Disse implementeres imidlertid ofte i siloer uten noen overordnet verktøykasse, noe som gjør det vanskelig for medarbeiderne å holde produktiviteten oppe. Ifølge Pega trenger hver arbeidstaker gjennomsnittlig 35 applikasjoner i jobben og bruker disse over 1100 ganger hver dag. Når medarbeiderne stadig må veksle mellom et stort antall apper, systemer og portaler, går det ut over produktiviteten og skaper stress.

En ny verktøykasse for de ansatte

Problemet kan løses ved å implementere en digital verktøykasse, eller samhandlingsportal, der de ansatte har enkel tilgang til det de trenger basert på stilling, enhet og sted. Samhandlingsportalen er et felles digitalt utgangspunkt der de ansatte får nødvendig tilgang til de applikasjonene og dataene de trenger for å utføre oppgavene sine effektivt. For å øke medarbeiderengasjementet omfatter den digitale samhandlingsportalen også et sosialt intranett, der de ansatte finner all relevant virksomhetsinformasjon presentert på en helhetlig og konsekvent måte, uansett hva slags enhet de arbeider på. Den digitale samhandlingsløsningen er utviklet med tanke på kultur, kommunikasjon, samarbeid og kunnskapsdeling.

Dette gir en gjennomgående god medarbeideropplevelse helt fra medarbeiderne tiltrer og fram til de slutter i bedriften. Det er denne typen erfaringer som gjør at enkeltpersoner snakker varmt om en bedrift, og som reduserer frafallet og gjør det enklere å tiltrekke seg og holde på medarbeidere. Eventuelt, hvis vi ser det fra en annen synsvinkel: Det er dette som gjør det mulig å komme seg gjennom «den store oppsigelsen» med en dyktig, engasjert og godt utstyrt arbeidsstyrke.

Les mer

Vi i Orange Business hjelper bedrifter som ønsker å styrke medarbeideropplevelsen og gi medarbeiderne gode verktøy for digital samhandling. Ta en titt på tjenestene våre hvis du vil vite mer.