Hvordan AI gjør virksomheten mer fremgangsrik

Kunstig intelligens (AI) er tidens trend – og likevel er det fraværende hos mange foretak. AI-teknologier kan bidra helt enormt til å optimalisere forretningsprosesser, øke effektiviteten og fortjenesten og gjøre kundene mer fornøyd. Vi presenterer tre områder der AI kan gi virksomheten din et løft.

Har du noensinne kjøpt noe hos Amazon via alternativet «Kanskje du liker dette også»? Eller sett på en serie eller film Netflix har foreslått for deg? Slike persontilpassede valg eller anbefalinger er noe disse tilbyderne genererer på bakgrunn av utallige atferdsparametre i form av data. Det er AI som gjør det mulig.

Bruken av kunstig intelligens tiltar stadig og åpner opp for utallige måter bedrifter kan dra nytte av. Takket være AI kan også din bedrift samle inn og evaluere data for å identifisere mønstre og dra lærdom av dem. Det kreves faktisk relativt liten innsats for å forbedre kundeopplevelsen og dermed øke omsetningen.

Det er avgjørende å identifisere områdene der AI-baserte verktøy og ferdigheter kan optimalisere forretningsprosessen. Tre mulige brukstilfeller:

1. AI muliggjør ny iakttakelse

Hjernen vår oppfatter i løpet av brøkdelen av et sekund hva som kan ses på et bilde. Maskiner kan simulere denne evnen ved hjelp av datasyn (eng. Computer Vision), et av de mest spennende områdene ved anvendt AI. Ved å implementere passende verktøy kan foretak sortere hendelser annerledes og trekke nye slutninger ut fra det. For eksempel ved automatisert inspeksjon av maskiner, automatisk gjenkjennelse av bygninger på satellittbilder eller evaluering av radiologisk skanning.

Foretak som ønsker å tilføye liknende funksjonalitet i sine egne applikasjoner har ulike verktøy til rådighet. For eksempel muliggjør «Rekognition» fra Amazon bilde- og videoanalyser. Brukeren kan laste opp tilsvarende data i programmet. Tjenesten identifiserer deretter det som finnes av objekter, personer, tekst, scener og aktiviteter og gir en grundig analyse. Denne kan hjelpe andre å kontrollere identitet eller telle deltakere for å gjøre bruk og arrangementer mer sikre.

2. AI optimaliserer mønstergjenkjennelsen

AI-basert bruk gjør det mulig å evaluere datasett i et omfang intet menneske kan registrere og forstå. Den kan se komplekse mønstre i kundeforhold og -data, trekke slutninger av dette og gi anbefalinger til handling.

Mønstergjenkjennelsen gjør det for eksempel mulig å presentere tjeneste- eller produktforslag for nye kunder ut fra aktivitet og profil. Store aktører som nisjeleverandører evaluerer kundedata og handlevaner for å identifisere artikler forbrukerne vil kjøpe. Google og Facebook gjør tilsvarende for å vise annonser det er større sannsynlighet for at brukerne vil se på.

I denne sammenhengen er det, takket være AI, også viktig å identifisere kunder som sannsynligvis vil «migrere» i rett tid. Enten det er telekommunikasjonsleverandører elle nettbutikker: Ved å evaluere brukerdata kan foretak tilby målrettede rabatter eller tilsvarende attraktive tilbud for å tilfredsstille og holde på den enkelte kunden.

3. AI presiserer spådommer om fremtiden

Data- og AI-baserte spådommer eller Predictive Analytics er en av krondisiplinene for data scientists fordi de sikrer rikelig forretningspotensial, samtidig som de stilles overfor noen utfordringer. For slike spådommer bygger på det iboende ukjente, slik det klassiske eksempelet fra børsen viser:

«Hvis du kan forutse hvordan enkelte verdipapirer utvikler seg, kan du tjene svært mye penger», sies det. Aksjemarkedene gjør det imidlertid umulig å lage en nøyaktig prognose. (Det vet vi også senest fra «The Black Swan».) Likevel driver utsiktene til stor fortjeneste folk til å samle de største datasettene av alle slag for å oppnå det minste informasjonsforsprang. Et aktuelt eksempel er markedsovervåkingsplattformen Numerai – et crowdfundingfinansiert hedgefond som baserer plasserings- og investeringsstrategier på spådommer fra dataforskere.

Hvordan begynner du å bruke AI?

De tre bruksområdene viser hvor forskjellig og mangfoldig AI kan brukes i bedrifter. Så hva skal du gjøre? Hvor begynner du?

Vårt tips: Avklar først på hvilket område din bedrift har størst behov for støtte. For å starte deres egen AI-strategi lønner det seg å velge ett eller to pilotprosjekter og skape forståelse for hvor og hvordan AI kan bidra til å forbedre prosesser. Deretter konsentrerer du deg om å finne medarbeiderne, verktøyene og ferdighetene du trenger til implementeringen. Vi bistår gjerne med råd hvis det er noe du lurer på.