Hva er egentlig skytjenester? En ordliste ‘for dummies’!

Du kan se på det litt som å skulle forsyne huset ditt med strøm: skal du bygge eget solcellepanel, for deretter å drifte og regulere strømmen selv ut ifra bruk og behov, eller skal du betale et strømselskap for å levere og tilpasse strømmen for deg?

Cloud Computing, eller skytjenester, går ut ifra samme konsept: at i stedet for at selskaper eier sin egen datainfrastruktur eller datasentre, kan de leie tilgang til alt fra applikasjoner til lagrings-, og prosessorkraft fra en skytjenesteleverandør.

Det finnes et hav av begreper og fremmedord innen skytjenester. Derfor har vi gjort et forsøk på å forklare noen av begrepene så enkelt som mulig i denne ‘miniordlisten for dummies’!

IT-sikkerhet

Med et økende trusselbilde fra hackere som bare blir smartere, blir også behovet for å sikre digitale eiendeler og nettverksenheter større. IT-sikkerhet er et sett med cybersikkerhetsstrategier som forhindrer uautorisert tilgang til maskiner, nettverk og data. Det opprettholder integriteten og konfidensialiteten til sensitiv informasjon, og blokkerer tilgangen til sofistikerte hackere.

Mikrotjenester

Et arkitekturmønster som består av små, uavhengige tjenester som jobber sammen om å levere en helhet. Se for eksempel for deg en nettbutikk hvor mikrotjenestene blant annet utgjør produktkatalogen, handlekurven og produktsøket. Tjenestene utvikles og driftes uavhengig av hverandre, og gjør det enklere både å utvikle og skalere programmer.

Infrastructure as Code (IaC)

Infrastructure as Code (IaC) er i grunnen som en identisk kopi av et datasenter, som kan fordeles og behandles som all annen kode. Det er en type IT-oppsett der utviklere eller et driftsteam automatisk administrerer og forsyner teknologien i en applikasjon gjennom programvare (software), i stedet for å bruke en manuell prosess for å konfigurere maskinvareenheter (hardware) og operativsystemer.

Governance

Governance, eller digital styring er et rammeverk for å etablere ansvarsområder, roller og beslutningsmyndighet for en organisasjons digitale tilstedeværelse: på nettsider, sosiale medie-kanaler og andre internettbaserte produkter og tjenester. Å ha et godt utformet rammeverk for digital styring skaper kontinuitet og sikkerhet i uttrykket og styringen av organisasjonens digitale profil, og bidrar til økt produktivitet og innovasjon.

AWS

Amazon Web Services er verdens ledende cloud computing-plattform eid av det innovative selskapet, Amazon. Plattformen inneholder verktøy og tjenester som gjør det mulig for organisasjoner å skape nye og bedre digitale tjenester raskere enn noen gang.

Kubernetes

En internettplattform med åpen kildekode. Kubernetes gjør det mulig for utviklere å administrere og håndtere «containerbaserte» applikasjoner, slik at ulike, til vanlig tidkrevende prosesser, automatiseres og effektiviseres. Ved å bruke kubernetes går det raskere å innovere med ny funksjonalitet i applikasjoner og skyinfrastrukturer.

Azure

Azure er Microsofts egen skyløsning (public cloud) og nettportal, som tilbyr brukere teknologien de trenger for å innovere; for å utvikle og drifte nye produkter og tjenester. Med teknologi som maskinlæring, kunstig intelligens og Kubernetes kan du med Azure bygge og administrere komplekse programmer og applikasjoner når som helst og hvor som helst.

Digital Samhandling

Innebærer å flytte gruppebaserte arbeidsprosesser fra fysiske miljøer over til PC, uavhengig av geografi. Dette er avgjørende i en (IT-)verden som er i konstant endring, hvor organisasjoner må reagere raskt – som for eksempel når alle plutselig må jobbe hjemmefra. Digital samhandling tilrettelegger for at alle kan ta med egne enheter og mobilitet hjem, så vil de skybaserte løsningene stå for den nødvendige fleksibiliteten og skalerbarheten.

DevOps

DevOps betegner organisatoriske og prosessmessige forbedringer der det legges vekt på et solid og hurtiggående samarbeid mellom utviklings- og driftsteamene, altså mellom Development/Dev og Operations/Ops. Det er et sett med kontinuerlige praksiser som skal redusere tiden fra det gjøres endringer i et system, til det blir satt i produksjon – og samtidig sikre høy kvalitet.

Kunstig intelligens (AI) / Maskinlæring

Kunstig intelligens er informasjonsteknologi som justerer sin egen aktivitet, og som derfor fremstår som intelligent – at den “lærer” selv. Maskinlæring er en spesialisering innen kunstig intelligens hvor man bruker statistiske metoder for å la datamaskiner finne mønstre i store datamengder: for eksempel vil intelligente søkemotorer kunne foreslå treff på bakgrunn av data fra tidligere søk og annen brukeratferd.

Internet of Things (IoT)

Sagt på en enkelt måte er The Internet of Things (IoT) at alt med en av/på-knapp er koblet til internett: Enkelt å forestille seg for smarttelefoner og datamaskiner, men inkluderer faktisk alt fra kaffe- og vaskemaskiner til lamper; stort sett alt du kan forestille deg. Når en gjenstand kobles til internett kan den både sende og motta informasjon, noe som gjør den smart. Med kunstig intelligens og maskinlæring i tillegg, kan IoT-enheter konstant læres opp til å forbedre sluttbrukerenes opplevelse.

Big Data

Har du noen gang tenkt på hvor mye data du genererer med bruken av smarttelefonen din, i form av tekstmeldinger, anrop, e-post, musikk osv.? Det samler seg opp til en god del, og tenk da bare hvor mye alle verdens smarttelefon-brukere genererer; Denne enorme mengden data er det vi kaller Big Data. Dette er vanskelig for tradisjonelle datasystemer å håndtere, og trenger egne rammeverk for å kunne utnyttes. Dataene hentes gjerne gjennom IoT, og den er verdifull; ved bruk av kunstig intelligens og maskinlæring vil den kunne analyseres for innsikt som fører til bedre beslutninger og strategiske forretningsbevegelser, og til innovasjon og teknologisk utvikling.