Hva er DevOps? – En definisjon

DevOps har blitt det naturlige valget for virksomheter som vil optimalisere agile/smidige prosesser. Selv om mange bruker DevOps allerede, kan det være vanskelig å få taket på hva konseptet går ut på, hvordan det fungerer i praksis og hvor bred innføringen kan være. Les videre – vi forklarer alt i dette blogginnlegget!

DevOps er er en felles tilnærming til organisasjonsmessige og prosessmessige forbedringer der det legges vekt på behovet for samarbeid mellom utviklings- og driftsteamene (henholdsvis Development/Dev og Operations/Ops).

Begrepet ble første gang brukt på en konferanse i Belgia i 2009, da som en betegnelse på nye metoder som kunne få fart på smidige prosesser. Siden den gang har DevOps blitt blant de mer omtalte konseptene innenfor effektiv arbeidsmetodikk. Mange større virksomheter har utarbeidet sin egen DevOps-strategi.

DevOps tilrettelegger for et mer effektivt og hensiktsmessig samarbeid mellom utvikling, systemadministrasjon og kvalitetssikring med standardiserte prosesser og verktøy og en enhetlig vurdering av utfordringene overalt i organisasjonen.

DevOps er et konsept der organisasjonskulturen spiller en sentral rolle – konseptet går langt utover optimalisering og hastighetsøkning knyttet til enkeltprosesser.

Hvordan fungerer DevOps?

Det tar tid å endre en organisasjonskultur, men ved å skifte til denne nye tenkemåten kan man oppnå betydelige, langsiktige fordeler. Ifølge DevOps pioner John Willis, er etableringen av en slik kultur avhengig av fem prinsipper oppsummert i mottoet «Keep C.A.L.M.S. and carry on»:

  • Culture (kultur) beskriver etableringen av et trygt miljø for innovasjon og produktivitet. For å skape et slikt miljø må selskapet bygge ned grensene mellom de ulike avdelingene i bedriften – dagene med utviklere (dev) på én side og driftsfolk (ops) på den andre, der begge følger sine egne mål, er historie.
  • Automation (automasjon) henviser til troen på at optimalisering avhenger av automatisering. Automatiseringsprosesser skaper konsistens, sparer tid og forebygger feil.
  • Lean (slank) betyr å nå ønskede resultater samtidig som man unngår unødvendig tidsbruk. Prosessoptimalisering må ses helhetlig, og gjennomsiktighet er viktig for å oppnå denne visjonen.
  • Measurement (måling) henviser til de konsekvente vurderingskriteriene som selskapene må sette opp. Disse kriteriene gjør det mulig for bedriftene å stadig forbedre prosessene sine.
  • Sharing (deling) er grunnlaget for toveis kommunikasjon. Det henviser til ønsket om å dele kunnskap, lære av hverandre og proaktivt dele informasjon.

Hva er fordelene ved DevOps?

DevOps er et helhetlig konsept for systematisk tenkning. Konseptet åpner ikke bare for optimalisering av prosesser i en organisasjon, men legger også til rette for innsikt og forståelse på tvers av arbeidsoppgaver. Virksomhetens medarbeidere spiller en viktig rolle i denne filosofien.

DevOps inkluderer tilbakemeldingsrutiner som skal gi raskere informasjonsdeling og tilbakemeldinger mellom teamene. Konseptet fremmer en kultur der det er rom for kontinuerlig prøving og feiling. Dermed kan rutinene for tilbakemeldinger forbedres og virksomheten kan reagere mye raskere, også dersom noe går galt.

Fremgangsmåten gir en høyere lanseringsfrekvens med høyere kvalitet samt bedre internkommunikasjon og relasjoner mellom medarbeidere.