God governance for suksess ved digital transformasjon

Governance er innenfor digitalisering blitt et uttrykk for rammeverk for henholdsvis teknikk og organisering. God governance er avgjørende for suksess i en verden hvor utviklingen skjer raskt, med stadig nye risikofaktorer og stor innvirkning på virksomheters verdiskapning og lønnsomhet.

Governance for å møte nye utfordringer

Digitalisering har fått fast plass innenfor stort sett all forretningsutvikling. Virksomheter flest skal møte en verden hvor dialogen med målgruppene skjer gjennom nettsteder og netthandel, videomøter og -konferanser, apper, IT-systemer som er integrert med hverandre, sosiale medier, og ulike former for digital markedsføring.

Forandringene skjer fort. Hvem hadde hørt om TikTok i 2018? Organisasjoner må ikke bare tilpasse seg for å henge med, men aller helst gå foran i sin bransje og i sine markeder.

I forhold til digitalisering ser Orange Business på governance fra to perspektiver:

 • Organisering: Beste praksis rammeverk, metoder, prosesser, funksjoner og roller som virker, slik at forretningsmål blir nådd og samsvarer med lover og regler.
 • Plattform: Et teknisk rammeverk tilpasset offentlige skytjenester som inkluderer kontroll med sikkerhet, kostnader og ressursbruk. Rammeverket er tilrettelagt for skalering og viser at virksomheten er à jour teknologisk, og til å stole på.

Hvorfor er governance viktig?

 1. Vellykket digital transformasjon bidrar til økt verdiskapning, produktivitet og innovasjon. I en kompleks og omskiftelig verden er god governance/styring avgjørende.
 2. Virksomheter ønsker å sikre seg fullt utbytte av skytjenester (public cloud) for å oppnå konkurransefordeler og sikre smidige/agile utviklingsprosesser, kort vei til markedet, effektiv drift, fleksibilitet, og bruk av kunstig intelligens til å automatisere og styrke kundeopplevelsen m.m.
 3. Selv om de starter å jobbe i skyen, vil virksomheter flest før eller senere jobbe i multi-cloud – altså med flere ulike skytjenester.
 4. Antall leverandører vil øke i en multisky-verden.
 5. Digitalisering skaper nye kostnader, noe som kan være en utfordring å argumentere for. Kostnadsstrukturene i skyen er dessuten nye og fremmede for mange.
 6. Bimodal governance: Mange virksomheter skal skape forutsigbarhet samtidig som de skal jobbe med nytekning, hvor det å utfordre dagens situasjon er sentralt. Begge deler må planlegges for og ivaretas.
 7. Parallelt til alt nytt som digital transformasjon medfører, skal virksomheter flest opprettholde måten de jobber på i dag og hvor nåværende inntekter kommer fra.

Governance-rammeverk for formålet

Orange Business har liten tro på at ett og samme rammeverk passer for alle virksomheter og formål. Vi anbefaler en Lean tilnærming til utvikling og implementering av rammeverk for governance, kombinere flere, og ha en iterativ tilnærming med evaluering og tilpasning underveis. Lean og smidig governance kan gi konkurransefordeler sammenlignet med et mer rigid, ufleksibelt rammeverk.

Ulike governance-rammeverk

Rammeverk for skytilnærming – Cloud Adaption Framework’s (CAF)

De to mest kjente er AWS CAF og Microsoft Azure CAF. Orange Business Advisory Services har et sterkt slektskap til begge disse.

SAFe for Lean Enterprises

SAFe er en kunnskapsbase for velfungerende integrerte prinsipper, beste praksis og kompetanse for å etablere smidige virksomheter gjennom Lean og DevOps.

SAFe inkluderer rammeverk og metoder som:

 • DevOps – måter å jobbe med programvareutvikling (Development) og drift (Operations) for å sikre kortere utviklingstid, kontinuerlige leveranser og høy kvalitet gjennom hele applikasjons-livssyklusen.
 • Scrum – et teambasert rammeverk for rask, iterativ utvikling.
 • XP (Extreme Programming) – en smidig utviklingsmetode for å sikre høy kvalitet og lydhørhet overfor krevende brukere.
 • Kanban – en metode for å håndtere og fordele utviklingsoppgaver i håndterbare størrelser for å skape oversikt og unngå å overbelaste utviklingsteamene.
 • SIAM (Service Integration and Management) – for å samle tjenestetilbydere og IT-teknologitilbydere om en tjeneste/forretningsorientert tilnærming. Orange Business har en veldefinert tilnærming til SIAM.
 • ITIL (Information Technology Infrastructure Library) – beste praksis for IT-serviceledelsen for å bygge IT-tjenester som samsvarer med forretningsmessige behov. Orange Business har definert ITIL som en del av sitt service management-konsept.