Fordelene med Azure Virtual Desktop i et VMware Horizon-miljø

I tidligere blogger diskuterte vi fordelene Azure Virtual Desktop (tidl. Windows Virtual Desktop) gir bedriftene og IT-avdelingen. Vi har også vist at du – i tillegg til Azure Virtual Desktop-løsningen slik den leveres av Microsoft, kan velge Azure Virtual Desktop med det funksjonsrike Citrix-skallet. I denne bloggen forklarer Dennis Sigmond mer om mulighetene man får når VMware Horizon Cloud kombineres med Azure Virtual Desktop.

Ulike skyplattformer

VMware Horizon Cloud er en tjeneste du kan bruke til å levere virtuelle skrivebord eller programmer via skyen. Dette involverer et kontrollplan eller administrasjonslag som administreres av VMware. Arbeidsområdene administreres vanligvis av klientene selv. Disse arbeidsområdene kan driftes av et antall skyplattformer, for eksempel IBM Cloud, AWS eller Azure, men de kan selvfølgelig også driftes lokalt. Når det gjelder Microsoft Azure, kan du fra og med i år også tilby Windows 7 og Azure Virtual Desktop, noe som i praksis betyr tilbud om Windows 10 Enterprise med flere økter.

Omfattende produktportefølje

VMware Horizon Cloud er på en måte et funksjonsrikt lag som legges over Azure Virtual Desktop (tidl. Windows Virtual Desktop). Disse ekstra funksjonene merkes først og fremst i de avanserte administrasjonsverktøyene og den store porteføljen med andre produkter som gjør det enklere å administrere miljøet. Hele administrasjonen av sluttbrukerprofiler er for eksempel mye enklere med VMware Dynamic Environment Manager. En annen fordel er at VMware Horizon Cloud tilbyr personlig tilpasning og dynamisk policykonfigurasjon i alle virtuelle, fysiske og skybaserte Windows-skrivebordsmiljøer. I tillegg tilbyr VMware Horizon Cloud en skybasert overvåkingstjeneste som blant annet gir god innsikt i måten miljøet brukes på, hvilke programmer som brukes mest og når på dagen det er travlest.

Brukerstøttefunksjoner

VMware Horizon Cloud har også avanserte brukerstøttefunksjoner som gjør det enkelt for støttepersonell i første- og andrelinjetjenesten å hjelpe brukere som får problemer mens de jobber med Azure Virtual Desktop (tidl. Windows Virtual Desktop). Brukerstøtteansatte kan overta funksjoner, stanse prosesser, lukke programmer, logge av brukere eller tilbakestille økter. I tillegg kan VMware Horizon Cloud gi ulike innsikter i hvordan skrivebordet fungerer, for eksempel prosessor- og minnebruk.

Strømstyring

Mange klienter har et bruksbasert abonnement på virtuelle Azure-maskiner. I slike tilfeller er det viktig å deaktivere (om-allokere) ressurser når de ikke brukes. Ved å deaktivere ressurser når behovet i Azure Virtual Desktop-miljøet (tidl. Windows Virtual Desktop) er lavere, oppnår man store kostnadsbesparelser. VMware Horizon Cloud har mange funksjoner for å håndtere dette på en smart og automatisert måte.

Rullerende vedlikehold

Når mange ansatte bruker den samme virtuelle Azure Virtual Desktop-maskinen (tidl. Windows Virtual Desktop) samtidig, er det viktig at disse ansatte får samme brukeropplevelse over lengre tid. Dette oppnår du ved jevnlig å restarte eller gjenoppbygge Azure Virtual Desktop. Denne handlingen kan også skje helt automatisk etter en tidsplan basert på et gitt antall dager, faste dager i uken eller et gitt antall økter. Med basis i imaget du bruker, kan du angi at den virtuelle maskinen skal rulles ut på nytt etter for eksempel hundre økter. Dermed blir det knapt noen mulighet for kontaminering av den virtuelle Azure Virtual Desktop-maskinen din. Det er også mulig å velge at den virtuelle maskinen automatisk skal startes på nytt basert på de samme alternativene. De ansatte vil selvfølgelig ikke merke noen avbrudd/problemer i disse situasjonene.

Tilgangsportal

Sist men ikke minst, med VMware Horizon Cloud får man også tilgang til Workspace ONE Access-portalen. Dette er en portal hvor alle slags programmer kan konvergere. Dette inkluderer SaaS-programmer, Internett- og intranettsider og lokale Citrix- og/eller VMware Horizon-miljøer i tillegg til Azure Virtual Desktop (tidl. Windows Virtual Desktop). Det blir et slags samlingspunkt for alle programmer. Denne tilgangsportalen tilbyr avanserte sikkerhetsalternativer. Du kan for eksempel aktivere godkjenning med to faktorer, og bruke policyer for betinget tilgang hvor noen får eller ikke får initiere en ressurs basert på visse betingelser.