Fem suksessfaktorer for det datadrevne selskapet

Dataforvaltning er et av de viktigste strategiske instrumentene for foretak i dag for å ta de best mulige avgjørelsene i rett tid og hevde seg i den digitaliserte virkeligheten. Vi viser fem viktige faktorer og gir nyttige tips for overgangen til et datadrevet foretak.

Digitaliseringen av bedrifter og samfunn har stor innvirkning på dagens økonomiske verden og, i enda større grad, på fremtidige forretningsmodeller. Tilbud og verdiskapningskjeder er i drastisk endring. Tilpassede tilbud og tjenester, personlige henvendelser og automatiserte prosesser er avgjørende for å være og forbli konkurransedyktig.

Nøkkelen til dette er håndteringen av data. For moderne bedrifter er det avgjørende å utvikle og følge opp sin egen datadrevne kultur, sette opp prosesser og infrastruktur i henhold til dette og sørge for å gi medarbeiderne de nødvendige mulighetene og ferdighetene.

Enhver virksomhet som ønsker å eksistere i fremtiden, må bli et datadrevet selskap. Dette skjer naturligvis ikke ad-hoc, men krever en transformasjonsprosess som integrerer følgende fem faktorer:

1: Mindset og klare mål

For å lykkes med den digitale utviklingen og utvikle en egen strategi for egne spesifikke krav, må foretakene først og fremst ha en hensiktsmessigtankemåte. Det gjelder å nærme seg ting fra et dataperspektiv og tenke prinsipielt gjennom i hvilken grad interne og eksterne data kan fremme egen virksomhet. Vi kaller det Data Thinking.

2: Gjør medarbeiderne kompetente

Å redusere kunnskapen til et fåtall medarbeidere – som regel til «IT-folkene» og i beste fall til data scientists – er verken moderne eller fornuftig. For å forme og implementere prosesser for fremtiden, er det avgjørende å skolere alle involverte i spesialistavdelingene og gjøre nødvendig kunnskap tilgjengelig for dem, samt formidle tilhørende grunnleggende kunnskap under ekspertveiledning.

3: Hold dataene oppdatert og rene

Kunnskapen om algoritmiske og maskinlæringsstøttede verktøy – kunstig intelligens – også hos mindre bedrifter, er imidlertid blitt allment tilgjengelig. Den blir imidlertid ikke alltid brukt fordi bedriftenes dataforvaltning ofte er mangelfull. Data er ufullstendige, inkonsistente eller mangelfulle. Det endrer vi med Data Cleansing.

4: Sørg for enkel og sikker tilgang til data

For å kunne bruke data spesielt til saksrelaterte analyser og rapporter, er det viktig å ha tilgang til alle relevante datakilder både innenfor og utenfor foretaket. Den tekniske forutsetningen for dette er å inkludere ulikt strukturerte data og samle og konsolidere alt i en Data Lake for å bearbeide dem videre. Hvordan dette virker, viser vi gjerne i det følgende dokumentet.

5: Ta raske og gode avgjørelser basert på data

For at bedrifter skal kunne reagere på markedsforholdene i tide og sikre avgjørende konkurransefordeler, må infrastruktur og medarbeidere være i stand til å støtte og akselerere beslutningsprosessene effektivt. Medarbeiderne i fagavdelingene må kunne samle inn nødvendige foreliggende data raskt og evaluere, og kunne lage velfunderte analyser og rapporter.

Og til dette stiller vår løsning Self-Service-Big-Data alle foreliggende data til rådighet og tilbyr grensesnittet til det riktige analyse- og rapporteringsverktøyet. Det gir enkel og sikker tilgang til alle relevante og godt strukturerte data. Og det setter de ansatte i stand til å hente ut det beste for foretaket.