Får du godt nok utbytte av dataene dine?

Mange virksomheter planlegger store investeringer i databehandling for å skaffe seg bedre kunnskap om kundene og et forsprang på konkurrentene. Det er imidlertid ikke bare å kaste penger etter teknologien. Hvis bedriften skal ha reell nytte av dataene, forutsetter det en gjennomtenkt strategi. Ellers kommer ikke resultatene til å leve opp til forventningene.

Direktør for storbedrifts-, engros- og innovasjonsdivisjonen i Orange* Belgia, Werner De Laet, uttalte nylig på en konferanse at når verden blir stadig mer digitalisert, gir det virksomhetene en mulighet til å skaffe seg et forsprang på konkurrentene. Samtidig øker kundenes forventninger til blant annet individuell tilpassing.

Hvis virksomhetene skal kunne bruke den enorme dataveksten til sin fordel, må de ha klart definerte prosesser for alle stadier av datahåndteringen, fra innhenting via utforsking og til analyse. «Bedriftene har informasjonen, de trenger bare å vite hvordan dataen kommer til dem og hvordan den kan videreformidles», sier han.

Bli smartere med data

Data har blitt en uvurderlig ressurs i arbeidet med å styrke bunnlinjen. Ifølge en ny rapport fra McKinsey bruker selskaper som vokser raskt, mer penger på immaterielle eiendeler som data, innovasjon, varemerker og talenter, enn dem som vokser saktere. Rapporten slo fast at virksomhetene som vokser raskest, har 1,3 ganger større sannsynlighet for å ha selskapsinterne data og 1,8 ganger større sannsynlighet for å ta analysebeslutninger i sanntid enn dem som vokser langsomt.

Investeringer i abstrakte data er imidlertid ikke nok til å få fart på veksten. «Bedriftene må tenke gjennom hvordan disse immaterielle eiendelene kan distribueres og implementeres for å bygge opp kapasiteten og, i siste instans, skape et konkurransefortrinn», bemerker McKinsey.

Med utgangspunkt i disse funnene er det kanskje litt overraskende at mindre enn én prosent av dataene faktisk blir brukt til noe, og at – ifølge den uavhengige tenketanken Bernard Marr &Co – andelen data brukt i analyser og intelligent beslutningstaking er enda mindre.

Smart med data

IDC Europas toppmøte om dataintelligens tidligere i år var et av hovedtemaene virksomhetenes behov for å sikre seg større utbytte av data. Blant utfordringene som ble nevnt, finner vi siloinndeling av data, migrering til nye plattformer og det å skape en datadrevet kultur.

Phillip Carnelley, som er assisterende visedirektør i IDC, kom med følgende presise oppsummering av funnene fra toppmøtet: «Å tenke at ‘det bare er å bygge det, så kommer resultatene’, er ikke noen god strategi for å sikre seg utbytte av dataene. Skal du sikre deg størst mulig utbytte av dataene, må kulturen prioriteres høyt, og strategien må rette seg mot hele virksomheten.»

Werner de Laet er enig: «Næringslivet er sent ute med å tilpasse seg ny teknologi som kan gi maksimalt utbytte av data med minimal innsats», sier han. Til tross for det presset pandemien har medført, har bare halvparten av selskapene i Belgia kommet i gang med den digitale transformasjonen, advarte han.

Å «tenke i data»

Vi hører stadig vekk om den digitale fremtiden og det ubegrensede potensialet for å skape verdier i datadrevne organisasjoner. Google har for eksempel slått fast at rundt tre milliarder aktive Google-enheter, alt fra nettilkoblede biler til TV-er, er i bruk.

Thierry Geerts, som er administrerende direktør for Google i Belgia, deltok også på konferansen, der han blant annet uttalte at virksomhetene må akseptere at «morgendagens samfunn kommer til å være datasentrert». Han påpekte at bedriftene må innse at kunnskap er den verdien som hentes ut fra dataene. Ifølge Gartner er det imidlertid fortsatt mange virksomheter som har problemer med å «tenke i data».

Ifølge Gartner krever overgangen til datadrevne virksomheter at de ansvarlige for data og analyse, for eksempel CDO (Chief Digital Officer), administrerende direktør og CIO (Chief Information Officer), utvikler egne data- og analysestrategier. De må bygge opp en ny visjon for problemløsing som aktivt kan endre styringsstrukturene, for eksempel sentraliserte funksjoner. Dette inkluderer databehandling, analyse og håndtering av informasjonsaktiva.

Gartner anslår at datalandskapet vil bli mer komplekst, og at etterspørselen etter skykompetanse, tilkoblet dataarkitektur, metadata og automatisering av rutiner og andre oppgaver ved hjelp av kunstig intelligens (AI) vil øke i høyt tempo. De tror for eksempel at 25 prosent av virksomhetene innen 2023 vil satse på en data- og analyseløsning fra én enkelt skyleverandør for å redusere de totale kostnadene.

Werner de Laet mener at hvis bedriftene skal kunne bruke dataene til å oppnå suksess, må de først gjøre store endringer i virksomheten. Blant annet trenger de en ryggrad i form av sikker nettverkstilkobling og databehandling i skyen.

På vei mot et datadrevet selskap

Alle organisasjoner ønsker å utnytte dataene sine bedre og dra fordel av den digitale økonomien. I en fersk undersøkelse utført av IDC svarte 83 prosent av de administrerende direktørene at de ønsket seg en mer datadrevet organisasjon. Likevel var det bare 25 prosent som viste seg å være dataledende.

Ifølge IDC er det de organisasjonene som investerer for å få det til å skje, som faktisk lykkes med å gjøre beslutningsprosessen mer datadrevet. Dette kan dreie seg om investeringer i personressurser, prosesser og teknologi som kreves for å implementere data og analyseverktøy i stor skala.

De Laet fastholder at bedriftene trenger et nytt strategisk rammeverk for å få på plass disse prosessene og sikre seg utbytte av dataene. Denne datareisen omfatter alle aspekter av virksomhetens data, fra de hentes inn og til de brukes i praksis. Bedriftene må vurdere hvilke forretningsmuligheter som ligger i dataene. Hvordan kan dataene utnyttes for å øke driftsinntektene, og hvordan kan de brukes for å gjøre prosessene smartere og forbedre kundeopplevelsen, slik at det gir utslag på bunnlinjen?

Det handler ikke bare om å ta i bruk teknologi, det handler også om kulturelle endringer. Dette inkluderer å identifisere eventuelle hull i virksomhetens datakultur og gjøre noe med dem. Det kan for eksempel innebære å finne ut om noen av virksomhetens avdelinger er organisert som separate siloer og følgelig ikke kan nyttiggjøre seg dataene fordi delings- og samarbeidsmulighetene er for dårlige.

Dataenes fremtid er nå

For å få mest mulig ut av datagrunnlaget må ting «gjøres riktig», sier de Laet. Dette skjer ikke over natten og krever en veloverveid datastrategi. Men tar dere de første små skrittene i retning av en datadrevet virksomhet allerede nå, kan dere fremskynde den digitale transformasjonen og legge til rette for fremtidig bruk av pålitelige data og dataanalyse.

Data spiller en avgjørende rolle i den digitale økonomien. Virksomhetene trenger nye strategiske rammer for å sikre seg reelt utbytte av dataene. Les mer om hvordan Orange Business kan hjelpe deg med din datareise.