Edge Computing behandler IoT-data lokalt og sammenkobler med skyen

Begrepet Edge Computing er knyttet til behandling av IoT-data lokalt hvor data blir samlet inn, og kanskje brukt for noe viktig som for eksempel å slå av en maskin eller ta betalt selv uten nettilgang. Orange Business hjelper deg med et fornuftig oppsett som kan sikre verdier, inntekter og mot unødvendige skykostnader.

Edge Computing-enheter er datamaskiner tilknyttet IoT-enheter. Det norske begrepet er kantenheter. Kantenhetene inngår nå som et viktig element i all informasjonsarkitektur med IoT.

Du kan koble sensorer, brytere og andre IoT-enheter direkte til skyen. Vi snakker her om fysiske gjenstander det kan bli mange av. Oversikten din kan bli bedre dersom du først knytter enhetene til en lokal maskin før kommunikasjon med en skytjeneste,.

Kantenheter mellom IoT og skyen

Begrepet Edge Computing er uløselig knyttet til skyen. Uten sky kan en maskin tilknyttet sensorer og andre dingser bare fungere lokalt. Kantenheter er et mellomledd mellom IoT og sky.

Det kan være uhensiktsmessig å sende alle data rett til skyen. Mange IoT-sensorer måtte da kanskje ha kraftigere batterier eller permanent strømtilgang og inngå direkte i et eller annet form for IoT kommunikasjonsnettverk.

De mange forskjellige, lokale enhetene snakker dessuten forskjellige språk. De bruker ulike kommunikasjonsprotokoller. Noen bruker dessuten proprietære eller foreldete språk som ikke skyen kan motta direkte. Sensorer kan dessuten produsere datamengder langt utover behovet.

Edge-enhetene kan sammenfatte data, rydde opp i protokollproblemer og analysere lokalt før skyen overtar.

Edge styrker sikkerheten

Lokale IoT Edge-mellomstasjoner også styrker sikkerhetsarbeidet.

I stedet for å håndtere WAN/Internett-kommunikasjon for alle enhetene, kan de kommunisere trygt i lokale LAN. I mange av IoT LAN-teknologiene er unike nøkler og kryptert kommunikasjon standard. Når Edge Computing-enhetene samler opp blir det færre enheter å sikre over WAN.

Ulike behov avgjør valg av kantenhet

Hvordan ser en Edge Computing-maskin ut? De kan være svært forskjellige. Ulike behov avgjør valget.

Enheten kan være alt fra en liten kommunikasjonsenhet som settes rett i en stikkontakt til en kraftig server. Produsenter som for eksempel Orange Business-samarbeidspartneren, HPE, lager enheter som er skreddersydd for IoT Edge-formål. Flere av dem ser råere ut enn gaming-maskiner, iallfall nesten.

En liten kommunikasjonsenhet er egnet for å samle data og sende dem videre til skyen hvor all prosessering skjer. Mer kraft trenger du for machine vision, språkoversettelse, filtrering og komprimering før dataene går til skyprosessering.

Dersom noe må kunne skje lokalt selv ved bortfall av nettforbindelse, må Edge Computing-enheten kunne operere på egenhånd.

Eksempler på kritiske funksjoner er å koble ut en produksjonsmaskin ved feil, sikre oppvarming mot frost og frys og holde driftskritiske operasjoner i gang.

Denne type behov kan også være noe du ønsker styre via en Edge Computing-enhet og ikke direkte fra Internett til maskinen. Sikkerhetsaspektet er viktig her. Orange Business hjelper med kartleggingen av behovet og finne riktig løsning.

Et annet eksempel er salg av ulike typer billetter lokalt. Det kan være til en konsert eller på en holdeplass.

Konsertarrangøren kan ikke være avhengig av at en mobil nettverksforbindelse er oppe hele tiden. Ved bortfall av nettverk kan transaksjonsdata bli lagret i en lokal kantenhet og gå videre til betalingssentralen når nettforbindelsen er oppe igjen. Om noen da ikke skulle ha dekning på konto, så vil det bety lite sammenlignet med å slippe alle inn gratis.

På samme måte kan passasjerer betale til en lokal enhet med Bluetooth dersom smarttelefonen deres selv ikke har kontakt med Internett.

Lokal Edge-prosessering

Si at noe sitter fast i samlebåndet og det må stoppes umiddelbart. Da er det avgjørende med lokal prosessering.

Like fullt er det mange situasjoner hvor prosesseringen skjer i skyen. Orange Business sine datasentre i Norge ligger sentralt i Oslo-området med kort avstand til en stor andel av Norges befolkning og virksomheter. Avstand er av betydning for forsinkelser eller latency som er det engelske begrepet.

Nærhet med lav latency kan redusere behovet for lokal Edge Computing-datakraft. Andre ganger fungerer det fint med prosessering ved utenlandske datasentre. Alt avhenger av behovet.