Digital samhandling i rivende utvikling

Pandemien har fremskyndet utviklingen av den digitale samhandlingen. Virksomhetene har den siste tiden blitt tvunget til å tilby medarbeiderne skybaserte verktøy og tjenester som sikrer dem en god brukeropplevelse, uansett hvor de logger seg på fra.

Selv om mange virksomheter har klart seg gjennom den globale helsekrisen med sine nåværende løsninger for digital samhandling, er dette en lite fleksibel tilnærming. Ifølge IDC har disse virksomhetene ikke maktet å gi brukerne den kvaliteten, ytelsesovervåkning og sikkerheten som kreves for å lykkes.

Pandemien har understreket nødvendigheten av større digital robusthet, slik at de ansatte blir bedre i stand i å takle fremtidige forstyrrelser. Her spiller digital samhandling en viktig rolle. IDC definerer digital samhandling som et «tilkoblet, sikkert arbeidsmiljø, uavhengig av tid eller sted». Skyteknologi er en av de sentrale teknologiske løsningene som den digitale samhandlingen bygger på, og gir tilgang til skybaserte grensesnitt for både eldre programmer og nye, cloud-native applikasjoner.

Connected Digital Workspace fra IDS

Brukeropplevelsen bør stå sentralt i endringsstrategien

Digital endring kan ikke lykkes med mindre organisasjonen har engasjerte, oppdaterte ansatte med de rette verktøyene til å utføre oppgavene sine. Men altfor ofte havner de ansattes opplevelse langt nede på prioriteringslisten. IT-sjefene må sette løsninger for digital samhandling øverst på dagsordenen hvis de skal gjør virksomheten mer robust og styrke sikkerheten og produktiviteten. Det vil også hjelpe dem med å få bedre kontroll over såkalt skygge-IT, der applikasjoner brukes uten at IT-avdelingen kjenner til det.

Virksomheter foretrekker det Gartner kaller «new work nucleus», bestående av personlige produktivitets-, samarbeids- og kommunikasjonsverktøy basert på programvare som en tjeneste (SaaS) integrert i en skybasert kontorløsning.

Som en følge av dette oppgraderer nå leverandørene skytjenestene sine med nye funksjoner for mobilitet, innholdsoppdaging og kunstig intelligens for å tilfredsstille virksomhetenes stadig økende krav til intelligente digitale samhandlingløsninger. De gjør det mulig å overvåke og optimalisere alle sider av det digitale samhandlingsmiljøet og – følgelig – å bedre medarbeidertilfredshet og produktivitet. Oppstår det utfordringer med for eksempel stor etterspørsel etter virtuelle møterom på bestemte tidspunkter, kan disse håndteres.

Datadrevne samhandlingsverktøy analyserer dataene og muliggjør smartere beslutninger.

Kunstig intelligens (AI) kan forenkle planlegging og tildeling av oppgaver, slik at ledere får mer tid til å fokusere på forretningsrelaterte oppgaver.

Sikring av den digitale samhandlingen

Økende trusselnivåer og utfordringer knyttet til fjernarbeid grunnet pandemien har gitt økt press på de sikkerhetsansvarlige. Nylig sa 71 % av IT-folkene som svarte på en undersøkelse fra Check Point Software Technologies, at de har sett en økning i sikkerhetstrusler siden starten på koronapandemien. 47 % sa at de var bekymret for at ansatte som jobbet hjemmefra, benyttet seg av skygge-IT.

Ansatte som jobber hvor som helst og ofte fra flere forskjellige enheter, er ofte innom mange skytjenester og -applikasjoner. For å ivareta sikkerheten og kontinuiteten må virksomheter ha en ende-til-ende-tilnærming til sikkerhet, slik at kun autoriserte brukere får tilgang til de riktige ressursene.

Fokus på Desktop-as-a-service

Pandemien har til fulle vist oss nytten av desktop-as-a-service (DaaS). DaaS er i utgangspunktet en skyløsning som gjør det mulig for virksomheter å levere skybaserte virtuelle desktop etter behov, til en hvilken som helst enhet og hvor som helst.

Futureproof IT Workforce 2020 from Gartner

Gartner anslår at det globale, offentlige skytjenestemarkedet vil vokse med 6 % i 2020 til totalt 258 milliarder dollar, opp fra 243 milliarder dollar i 2019. I lys av dette er det ikke overraskende at også DaaS ventes å få en betydelig vekst med en økning på 95,4 % til 1,2 milliarder dollar. DaaS gir virksomheten et sømløst, rimelig verktøy for fjernarbeid og gir de ansatte sikker tilgang til applikasjoner fra flere enheter og steder.

Med DaaS får brukerne tilgang til skrivebordet sitt hvor som helst så lenge de har en internettforbindelse. Enkelheten, den sentraliserte modellen og muligheten til å raskt opprette og stenge ned igjen desktopsmiljøer gjør løsningen attraktiv for virksomheter. Plassering av desktopvirtualisering i skyen gir større fleksibilitet, smidighet og mobilitet og sist, men ikke minst en brukerbasert abonnementsmodell. Skyleverandøren tar seg av sikkerheten knyttet til data og overføring. DaaS krever imidlertid en rask, robust og pålitelig internettforbindelse for å fungere effektivt.

Virksomheter som er ute etter en høy grad av sikkerhet i tillegg til sentralisert styring og drift, satser gjerne på infrastruktur for virtuelle skrivebord (virtual desktop infrastructure, forkortet VDI). I motsetning til DaaS huses VDI-miljøene vanligvis i et lokalt datasenter som driftes av den lokale IT-avdelingen. Med VDI beholder virksomhetene full kontroll over dataene. VDI gir også virksomhetene mulighet til å tilpasse miljøene sine ved behov.

Valget mellom DaaS og VDI er avhengig av virksomhetens behov. Hvis virksomheten behandler sensitive data og er underlagt strenge samsvarsregler, er lokal VDI den beste løsningen.

Skyen: klar for digital samhandling

Skyen muliggjør fremtidens digitale samhandling. Avansert digital samhandling og nye måter å jobbe på er i ferd med å bli den nye normalen. Det er derfor avgjørende at virksomhetenes planer for overgang til skybaserte løsninger tar høyde for morgendagens stadig mer dynamiske arbeidsformer.