Det fantastiske teknologiåret 2020 så langt

– Det mest spennende som har skjedd i IT-bransjen i 2020? Det ble jo en syretest av dimensjoner for alle tjenestene vi har bygget den siste tiden! Bare det er utrolig spennende, sier Arnvid Lau Karstad, som er Senior Technical Architect i Orange Business.

For veldig mange stoppet verden opp i mars på grunn av korona, men spør du folk innen IT-bransjen skal svaret vise seg å være et ganske annet.

– Vi har prøvd å gå fulldigital, og næringslivet baserer seg ikke lenger på fysiske møter med hverandre, men faktisk å jobbe på avstand. Nå får bedriftene virkelig teste hva som fungerer og ikke av systemer og drift i organisasjonene, sier Arnvid.

Han understreker at næringslivet stadig møter på nye utfordringer med hvordan vi skal samhandle. Det har vi spesielt sett de siste månedene. Mange bedrifter vil se tilbake på tiden med korona-pandemien som en avgjørende motivator til å finne nye måter å tjene penger eller bruke teknologi på.

Kunstig intelligens forblir det hotteste frem til 2040

– Det er utrolig spennende tider for IT-bransjen! Det har kommet så mye ny teknologi og tjenester som er tilgjengelige. Det tilrettelegger jo igjen for at vi kan etablere tjenester som verden aldri har sett før – og vi kan gjøre det kjempefort; tjue ganger raskere enn før, sier Chief Evangelist Cloud i Orange Business, Jan Aril Sigvartsen entusiastisk.

Han understreker at det ikke bare er snakk om enda et nytt verktøy som er kommet på markedet; noen små-detaljer som kun IT-folk er opptatt av. Det er AWS (Amazon Web Services), GCP (Google Cloud Platform), Microsoft Azure som gjør bedrifter i stand til å innovere og finne opp nye funksjoner og løsninger.

– Og som skaper muligheten til å konsumere tjenester på en måte er pakketert ferdig, som du kan få implementert rett i arkitekturen din, og dermed speede opp måten du gjør butikken din på, legger Jan Aril til og fortsetter:

– Du ser en del selskaper som nå kommer ut med tjenester som er helt nye på global basis. Dette trigger den nye generasjonen; nye måter å kjøpe på. Bare tenk på enkle tjenester som endrer hvordan vi handler. Vi kan leie bil fremfor å eie, gå med alle mulige banktjenester i lomma til enhver tid, vi betaler ikke lenger med kontanter, andel netthandel i retail bare øker og øker. Det er vanvittig mye spennende tjenester som dukker opp med teknologien, det gjelder bare å gripe mulighetene.

Tilgjengelig teknologi

Det som muliggjør en slik utvikling er, ifølge Jan Aril, at teknologien nå er tilgjengelig i mye større grad enn den noensinne har vært tidligere. Og her har han personlig erfaring.

– Jeg programmerte selv kunstig intelligens for tjue år siden, og du trenger enorme mengder data, og tilgang på veldig mye datakraft. I gamledager, hvis jeg trengte datakraft nok til å spå været, hadde det krevd en treårig innkjøpsprosess for å etablere et datasenter som hadde hatt en kost på 100 millioner kroner før jeg hadde spådd været én eneste gang. I dag hadde jeg bare trengt å logge meg på en av skyene, dytte inn algoritmen og fått ut det jeg trengte for å sette i gang!

Mulighetene for å jobbe med konstante endringer, og for å utvikle ting raskere, er flere enn noen gang før, påpeker Jan Aril, som er sikker på at de utviklingene som skjer i dag er i ferd med å endre hele IT bransjen.

– Alt bygges opp på nytt; alle bransjer og industrier. Kunstig intelligens kommer til å endre alt vi holder på med de kommende 10 til 20 åra, og hva er vel mer spennende enn det? Det er bare å henge på!

Orange Business skriver om trender

Selskaper skal gjennom endringsprosesser, og det vil skape utfordringer

Veldig mange selskaper tror at de kan drifte på samme måte de neste 10 årene som de foregående 10-20 år. Det er ikke tilfellet. Tradisjonelle selskaper jobber fortsatt i siloer hvor hver avdeling har ansvar for sitt fagområdet. Dette er feil, for i realiteten er vi alle ansvarlige overfor kunden, forteller Jim Smiths, Customer Success Manager i Orange Business.

– En ny generasjon kunder er på vei inn, og de forventer umiddelbar respons. Alt skal gå raskt, de forventer svar på spørsmål umiddelbart, raskere oppdateringer, raskere endringer, raskere lanseringer. Tradisjonell organisasjonsstruktur og “gammel” teknologi er ikke laget for å møte disse forventningene. Selskapene som er opptatt av innovasjon og nyskapning har høye krav til effektivitet og tilgjengelighet overfor sine leverandører. Leverandørene må jobbe som en samlet gruppe for kundens tilfredshet, og ikke være så opptatt av avdelingene sine.

Jim forteller videre hvordan organisasjoner bør behandle sine ansatte på samme måte som de behandler kunden. Folka er det viktigste du har, det betyr at vi må ta vare på de. Endringsprosesser er krevende for enkelte ansatte, og det er viktig at alle i ledergruppen er enige om hva og hvordan dere skal kommunisere for å snu organisasjonen. Alle ansatte må få den samme grunnleggende opplæringen og informasjonen om det nye selskapet, men de må også trenes og videreutvikles iht selskapets nye strategi for kundeleveranse. Når selskaper lanserer ny teknologi og nye tjenester, trenger man plutselig litt andre ressurser internt. Kartlegg hva dere har i dag og hva dere trenger å ansette eller lære for å levere på de nye produktene eller tjenestene bedriften skal levere. Legg en tydelig plan sammen med HR om hvordan selskapet skal gå frem for å ansette eventuelt nye ressurser.

Lytt til de ansatte

– Til slutt handler en endringsprosess og god organisasjonsstruktur om transparens. Ledelsen må lytte til de ansatte og føre åpne dialoger om hva som fungerer og ikke. Det er fort gjort å havne i en situasjon der nye rutiner ikke fungerer så godt som antatt. Ved å ha gode rutiner for dialog med de ansatte kan dette avdekkes raskt før det rekker å gjøre skade på organisasjonen.

Lytt til dine ansatte under en endringsprosess. Dere vil feile, og det vil ta tid – men samtidig vil dere flytte dere fremover. Hvis dere klarer å stå i en endringsprosess vil dere se en sterkere organisasjonskultur, og bedriften vil være mer forberedt på å takle utfordringer som måtte komme.