De vanligste spørsmålene om digital transformasjon

Hva lurer kundene på og hvordan kan vi sammen gjøre utfordringer om til muligheter? – av Jan Aril Sigvartsen, Senior Advisor i Orange Business

“Når jeg kommer inn i et kundemøte for første gang, er rommet gjerne fylt med en forventning om at det ikke er noe jeg kan si som de ikke har hørt før. Det er ikke så rart: De er allerede kunnskapsrike, og jobber med IT og digitalisering til vanlig. Dessuten har det ofte vært andre aktører fra samme bransje som oss innom tidligere, og feilet fordi oppdraget ble håndtert som en teknisk oppgradering, og ikke som digital transformasjon.

Vi kommer derimot inn med en tilnærming om å være integratør og cloud native* Managed Service Provider (MSP), noe som innebærer at vi skal bygge en leveransekultur sammen med kunden, ikke bare selge dem noen produkter og tjenester.

Det er mitt ess i ermet.

Så, når jeg kommer inn i rommet blir det først helt stille, og så kommer de vanlige spørsmålene:

“Azure eller AWS, hvem foretrekker dere?”

Vi ser på begge aktørene som strategiske partnere ettersom vi leverer komplementerende tjenester og kompetanse på toppen av både Azure og AWS. Jeg har en sterk mistanke om hva neste spørsmål er, bare kom med det:

“Hva er deres rolle – hvordan er dere kompatible med oss?”

Jepp, der var den!

Og neste:

“Hvor raskt er vi operasjonelle?”

Det er de klassiske tre, og jeg skjønner at dere bryr dere om dette, at dere stiller disse spørsmålene, og det er derfor jeg er her, men saken er:

I sammenheng med den (sky)reisen dere skal ut på er det et par andre ting som er avgjørende å ha fremst i hodet, og primært handler det om hvilket mindset du går inn med:

Er det digital forretningstransformasjon, eller ganske enkelt å optimalisere den forretningsmodellen du allerede har? Skal du bygge en fundamentalt ny digital plattform, eller flikke videre på den du har i dag?

Møtene varierer også veldig: Hos veletablerte selskaper møter jeg ofte en mentalitet som sier at vi skal tilpasse alt etter “sånn som vi gjør det fra før”, og jeg bruker mye av møtet til å snakke om hvordan et endret tankesett er det som vil gi dem konkurranseevnen de søker etter.

For det er nettopp det startup-ene gjør hele tiden: endringsvilje er en del av kulturen deres.

Møter jeg en startup ser jeg en liten og nysgjerrig gjeng som er i ferd med å bygge DNA-et sitt; de er åpne for endring og for å finne seg selv – men også helt uten penger. Men gode ideer er verdt mye penger, så en startup har all grunn til å gruse store selskaper som ikke er villige til å starte med blanke ark.

På motsatt side sitter de store selskapene og kan knuse enhver startup under store pengesekker. Derfor er rådet jeg pleier å gi de store selskapene: bare oppfør dere som en startup – uten å glemme at dere har penger.

Uavhengig av om du er stor eller liten, besvarer jeg gjerne et spørsmål til – uansett om det blir spurt åpent eller ikke – og det er:

“Hvilke utfordringer kommer vi til å møte på?”

Utfordringer er gjerne lette å peke på tidlig, samtidig som de er vanskelig å forutse omfanget av. Da er det min oppgave, når det spørsmålet henger i lufta, å betrygge selskapet, stort eller lite, om at ingenting av det de vil kunne møte på underveis i skyreisa, er noe vi ikke kan håndtere sammen.

For suksessen ligger ikke i å ikke feile, men i evnen til å gjøre umiddelbare justeringer når feilen oppstår; å hente erfaring og sørge for at det ikke skjer igjen.

Etter at vi har diskutert oss igjennom alt stort, alt vanskelig, og alt leit, har vi etablert et bånd, og først da, når kundene begynner å åpne seg, kan samtalen endelig dreie seg om utfordringene deres; om hvordan vi skal klare å omstille oss til å møte morgendagens kunder.

Og det er da vi kan snakke om de store gevinstene! Som for eksempel hvordan Orange Business, med rett kompetanse, kan kutte Time to Market fra å være fire uker til fem minutter.

No joke.

Eller hvordan vi, med de rette menneskene og produktene, kan sørge for at teamene deres blir mer agile.

Sånn kan vi på generell basis gjøre enhver utfordring om til muligheter.

For Orange Business ambisjon er ikke å overta alt kundene gjør, for de er allerede gode på det meste selv. Vi er her for å supplere; for å tette hull og stille de spørsmålene som står i veien, men som óg kan åpne muligheten for digital transformasjon, slik at dere kan få full utnyttelse av alt public cloud og kunstig intelligens har å by på.

Dette er første steg mot digital transformasjon.

Og den reisen skal jeg lede dere gjennom.”

* Med cloud native mener vi tjenester som er bygget fra scratch i public cloud med utgangspunkt i mikrotjenester, kontainere og kodifisert orkestrering.

–     Jan Aril Sigvartsen, Senior Advisor i Orange Business.