Behersk “Operational excellence” for å støtte vekst

Er dere fleksible nok til å tilpasse dere raske endringer?

IT-avdelinger strever ofte med å holde tritt med dagens raskt skiftende driftsmiljø. Endringer kan skape et helt nytt marked for virksomheten, medføre skyhøy etterspørsel eller det stikk motsatte. Uansett har dere behov for fremragende skalerbarhet og fleksibilitet, og det er nettopp hva AWS tilbyr. Men hvordan kan AWS tilpasses til deres unike forretningsbehov og samtidig ivareta sikkerheten og effektiviteten?

Det kreves ekspertise innen «operational excellence» for å støtte utviklingen og administrere «workloads» på en effektiv måte. La oss dele denne ekspertisen med dere.

Jobbmesse fremtidssikrer sin IT med en IaC-drevet AWS-løsning

Problemet: Utvikle skalerbarhet for å støtte vekst

Den norske nettplattformen for arbeidsgivere og arbeidssøkere, Jobbmesse, befant seg i en fase med rask vekst, og forsto at den eksisterende IT-infrastrukturen ikke klarte å holde tritt med det økende antallet brukere. Den største utfordringen med en ny løsning var å finne en måte å utvikle rask skalerbarhet på uten at det gikk på bekostning av sikkerheten eller medførte unødig høye kostnader i prosessen. Videre var det viktig å sikre effektive arbeidsmetoder for utviklere, fleksibilitet til enkelt å kunne gjøre endringer og en sterk brukeropplevelse.

Løsningen: Orange Business forbedret “operational excellence” vad IaC

Vi brukte infrastruktur som kode (IaC) for å opprette en ny IT-arkitektur for Jobbmesse i AWS. Arkitekturen benytter tilpassede maler for å automatisere miljøene og gjøre den strømlinjet, samtidig som IaC legger til rette for rask og enkel implementering av endringer. AWS Auto Scaling og Elastic Load Balancing ble tatt i bruk for å sikre optimal skalerbarhet. Applikasjoner ble optimalisert for bruk av skytjenester. Vi programmerte dessuten IaC-malene med skreddersydde sikkerhetspolicyer som oppfylte Jobbmesses krav til sikkerhet og regelverk.

Resultatet: en skalerbar- og effektiv løsning som gir god avkastning på investert kapital

AWS-løsningen som Orange Business leverte til Jobbmesse, dekker ikke bare fremtidige behov for kapasitet, men er også optimalisert for «operational excellence» og hvor sikkerhetskravene er integrert i løsningen. Muligheten for å oppskalere automatisk på flere nivåer i applikasjonsstacken var avgjørende for å sikre brukertilfredshet i perioder med høy belastning, samtidig som kostnadene reduseres til et minimum ved lav trafikk. Utviklere har mulighet til å bygge og ta i bruk skyapplikasjoner raskt og effektivt, noe som reduserer tiden det tar å oppnå verdi og øker avkastningen på investert kapital.

“Vi kan være trygge på at applikasjonene og infrastrukturen kan oppskaleres for å betjene millioner av forespørsler per sekund, samt at hver transaksjon blir behandlet raskt og sikkert på plattformen som leveres og administreres av Orange Business på AWS.”