Orange Business gjør veien fra studier til arbeidslivet kortere

Målet vårt er å plukke opp og rekruttere  de beste talentene; å komme tidlig inn fra sidelinja og snappe dem opp allerede før de er ferdig utdannet fra eksempelvis NTNU, sier Øystein Stræte, cloud engineer hos Orange Business.

Det er ingen ukjent sak at det kan være utfordrende å rekruttere til IT. Nettopp derfor inviterer Orange Business bachelor-studenter ved NTNU til å presentere oppgavene sine, slik at de kan få etablere kontakt med Orange Business, og kanskje sikre seg en jobb i fremtiden.

– Det blir en win win. Vi anser dette som en enormt god investering både for oss og for studiestedene: For oss er det helt avgjørende å fylle på med unge og nytenkende folk, og i tillegg blir studielinjene mer yrkesrettet. De holder seg oppdatert på ny teknologi, òg får et fotfeste i det som jobbes med i det daglige arbeidslivet, sier Øystein.

Et erfaringsparadoks

Han kan også fortelle at som student ønsket han selv å kunne presentere en oppgave for en bedrift, og var sjokkert over at det ikke var mer samarbeid mellom arbeidsplasser og studiesteder. Nå er det han som leder an når Orange Business satser mot studenter for å finne fremtidens teknologi-hoder.

– Mange står nok i den velkjente, fortvilte situasjonen at de trenger erfaring for å få erfaring. Dette anser jeg som en gyllen mulighet for å posisjonere oss, og sørge for at studentene er kjent med navnet Orange Business.

For Øystein er det viktig å etablere at mangeårig erfaring ikke alltid trenger å veie tyngst, og at mer uerfarne kandidater bringer andre viktige egenskaper til bordet; som et nytt blikk, oppdatert innsikt og nysgjerrighet.

– Dette er spesielt viktig når det er snakk om ny og stadig endrende teknologi. Man kan ikke ha tunnelsyn; man er avhengig av et mindset hvor du kan plukke opp nye ting og omstille deg kjapt. Den evnen ser vi ofte hos ivrige studenter som er nye i gamet, sier han.

Den sterke oppgaven

En oppgave som utmerket seg for Øystein presenterte hele prosessen bak å få en kubernetes cluster opp og gå i produksjon. Noe som ikke kun handler om små tekniske justeringer, men en sammensatt prosess som må gjennomarbeides fra a til å.

– Disse studentene viste meg at de hadde en gjennomgripende forståelse av, ikke bare en liten del i kubernetes, men også for alt som omgir det. At de utviser forståelse for hele DevOps-prosessen demonstrerte også at de har evnen til å plukke opp alt som er relevant i det vi jobber med hver dag, forteller Øystein.

Hans viktigste tips er derfor å velge en oppgave som er relevant for arbeidslivet; å løfte blikket og stadig se etter hva som er nytt, og hvordan en selv kan bidra til å utvikle det videre.

– Man kan ikke være redd for å ta i bruk moderne verktøy, gå forbi det etablerte, eller å gå bort ifra en idé hvis det ikke funker. I denne bransjen endrer ting seg så raskt, og man må være innstilt på alltid å være i bevegelse.

Rekruttere de gode data-hodene

Øystein understreker likevel at det avgjørende ikke utelukkende ligger i en god forståelse for selve teknologien, men at man også forstår, og kan belyse hvordan og hvorfor dette er relevant for kunder, og for fremtidens teknologi for øvrig.

– Jeg ser etter de som er komfortable med å presentere, fordi det vitner om noen jeg kan sette i direkte kontakt med en kunde; en som er utadvendt, trygg og samtidig faglig sterk. I bunn og grunn ser jeg etter den magiske kombinasjonen av en teknologisk ildsjel som også er sosialt bunnsolid, sier han og avslutter:

– Vi skal bevege oss enda lengre, og utvide vår egen kompetansehorisont, og da er et åpent, dynamisk og nysgjerrig mindset helt fundamentalt. Vi forventer ikke at noen av de vi møter skal være ferdig utlært – for det blir man i grunnen aldri.