AWS “sustainability” for stabilitet i et skiftende landskap

Er bedriftens IT tilstrekkelig bærekraftig for både stor og liten trafikk?

IT-arkitekturen deres har tilstrekkelig ytelse under normale forhold. Men hva skjer når brukerbasen vokser raskt, på tidspunkter med stor og liten trafikk eller ved hyppige endringer og variasjoner i visse driftsforhold? AWS omfatter en mengde effektive funksjoner for automatisk skalering og håndtering av raske endringer. For å få maksimalt utbytte av dem og sikre stabil ytelse trenger dere en svært bærekraftig og fleksibel arkitektur. Det er nettopp hva pilaren AWS Sustainability handler om, og her vil vi dele vår kunnskap på området.

Bærekraftig IaC-drevet plattform for Ruter med Kafka i AWS

Problemet: Et sammensatt og raskt skiftende landskap

Ruter AS leverer en viktig offentlig tjeneste som innebærer ansvar for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Med en forventet befolkningsvekst på 25 % de neste 15 årene sto Ruter overfor en stor grad av kompleksitet: En kjøretøypark bestående av både nytt og gammelt materiell og en blanding av digitale brukere og eldre brukere som fortsatt sverget til papir. På grunn av hyppige svingninger, for eksempel tider med høy pendlertrafikk, hadde Ruter behov for en bærekraftig arkitektur som ville gi stabil ytelse i et raskt skiftende driftsmiljø.

Løsningen: Programinfrastruktur fra Orange Business

Orange Business-eksperter bekledde roller i Ruters DevOps-team og hjalp til med overgangen fra tradisjonell drift ved å klargjøre nye tjenester for bruk, håndtere IoT og opprette programinfrastruktur med IaC. Et viktig element i migreringen til den fleksible, fremtidsrettede Kafka-plattformen var å forberede eksisterende IT-systemer for effektiv samhandling med AWS. Orange Business sørger for bærekraftig ytelse i Ruters IT-infrastruktur ved å overvåke forretningskritiske applikasjoner ved hjelp av statistiske analysealgoritmer.

Resultatet: Bærekraftig plattform med høy effektivitet

Arkitekturen som vi opprettet for Ruter, viste seg å være svært bærekraftig og fleksibel sammenlignet med tradisjonell infrastruktur, og muliggjorde mer enn 1500 større endringer på to år. Big data-teknologier som Spark og Impala kan kjøres for å spore og registrere data fra Ruters kollektive transportmidler med vesentlig høyere kostnadseffektivitet enn eldre løsninger. Automasjonsfunksjoner, PaaS-funksjoner og hendelseshåndtering med Orange Business Operations Center, som er åpent døgnet rundt, er også tidsbesparende for Ruter.

”Orange Business eksperter på virksomhetskritisk IT-drift har et godt omdømme når det gjelder arbeid med store og komplekse løsninger. Selskapets kompetanse innen denne typen drift i AWS – som Ruters organisasjon på høyt nivå hadde fastsatt en preferanse for – var avgjørende for at de ble valgt som partner.”