AWS “performance efficiency” er viktig for vekst og innovasjon

AI-drevet innovasjon for å holde tritt med veksten

Tidligere, i CAPEX-alderen, var det tidkrevende å oppskalere IT-arkitekturen for å tilrettelegge for vekst. Med OPEX i skyen, særlig med automatisk skalering i AWS, er det mulig å nå ut til nye markeder på null komma niks. Rask ekspansjon stiller imidlertid også krav til raskere innovasjon. Det betyr at dere må støtte bedriftens utviklere med de nyeste AI-teknologiene og høyeffektive prosesser. Vi deler gjerne vår kunnskap om hvordan det er mulig å oppnå dette neste nivået av effektiv ytelse med en tilpasset IaC-drevet AWS-arkitektur samtidig som compliance og kostnadseffektivitet er ivaretatt.

Drive rask vekst og innovasjon for EcoOnline med AWS

Problemet: Støtte kraftig ekspansjon og vekst

EcoOnline leverer IT-systemer for økt kjemisk sikkerhet og kostnadseffektive HMS-satsinger som er viktige i kundenes arbeid med å skape sikre arbeidsplasser og virksomheter. De siste årene hadde selskapet foretatt mange oppkjøp, og planla å ekspandere på nye markeder og utvikle nye tjenester. EcoOnline erkjente at den offentlige skyen hadde potensial til å støtte denne veksten, særlig AWS Autoscaling og Continuous Integration and Deployment (CI/CD).

Løsningen: DevOps som tjeneste med Orange Business

EcoOnlines systemarkitekter ønsket å fokusere på utvikling fremfor å bli sittende fast i arbeidsoppgaver rundt skydriften døgnet rundt. For å løse dette ble Orange Business AWS-eksperter innlemmet permanent i EcoOnlines DevOps-organisasjon via Orange Business tjenestetilbud. IaC ble benyttet til å implementere og administrere CI/CD, og forenkle overgangen fra VM-system til containermiljøer. Bruk og kostnader ble konfigurert for automatisk skalering, og AI-drevet sikkerhetsovervåking ble konfigurert for å holde oversikt over alle trusler.

Resultatet: Fleksibilitet til å gå globalt i løpet av få minutter.

AWS-konfigurasjonene og driftsstøtten som vi leverer til EcoOnline, gir dem en fremtidssikker plattform som enkelt kan takle rask vekst med automatisk skalering. Det betyr at EcoOnline kan gå globalt i løpet av få minutter. AWS-plattformen gir dessuten tilgang til banebrytende AI-teknologi som vi hjelper EcoOnline med å dra nytte av. Teknologien gir støtte for økt tjenesteinnovasjon og mer eksperimentering, noe som gir langsiktig merverdi for EcoOnline og mulighet for å tilpasse virksomheten etter nye kunder og markeder.

”Orange Business har gitt oss en stabil og sikker privat skydrift gjennom en stor del av vår 20 år lange historie. Vi så klare fordeler med å foreta denne offentlige skyreisen sammen med Orange Business, siden Orange Business er en AWS MSP-partner.”