DataOps

DataOps (Data Operations)

Med våre DataOps-tjenester kan bedrifter utnytte skytjenester fullt ut uten selv å måtte bli eksperter. Alle skyer – også offentlige – krever administrasjon. Vi som DataOps-leverandør sørger for at dataene dine blir ivaretatt i henhold til lover og regler slik at du får ro til å utvikle virksomheten din videre. Dere trenger ikke lenger bruke egne dataressurser på infrastrukturrelaterte oppgaver som oppdatering av minne, nettverk og operativsystemer m.m. Som totaltjenesteleverandør har vi all den tekniske og kommersielle kompetansen som skal til for å drifte dine data.

Vi tar oss av hele datalivssyklusen og tilbyr blant annet følgende tjenester:

  • engangsprosjekter, on-site konsulentstøtte eller full outsourcing
  • design og utvikling av DataOps-prosjekter
  • analyse av TCO og ROI
  • analyse av eksisterende miljøer, ytelse og sikkerhet
  • systemovervåking, varsling og rapportering
  • proaktiv kommunikasjon og støtte 24/7 via ett enkelt kontaktpunkt

Sertifiseringer du trenger for personvern, compliance og datasikkerhet

Innføringen av EUs personvernforordning (GDPR) har gitt økt oppmerksomhet om den registrertes rett til å bestemme over opplysningene som er innhentet om ham eller henne. Det nye regelverket har imidlertid også skapt usikkerhet i mange bedrifter. Det lovpålagte kravet om anonymisering av data er en kilde til usikkerhet, særlig i prosjekter knyttet til AI og Big Data. Vi veileder bedrifter for å sikre at dataene brukes i full overensstemmelse med GDPR-forordningen og andre lovfestede krav.

Når dataene håndteres på en åpen og transparent måte, skaper det tillit, noe som igjen gir lojale kunder. Vi er sertifisert i samsvar med ISO/IEC 27001:2013 for datasentertjenester, herunder levering og løpende drift av DataOps-tjenester.

Vi er også sertifisert i henhold til PCI-DSS-standarden (Payment Card Industry Data Security Standard), versjon 3.2. Datasikkerhet er et sentralt element i hver eneste løsning vi utarbeider, uavhengig av om dataene stammer fra en edge-løsning, skyen eller en lokal kilde.