Data Engineering

Datasjøer (Data Lakes), datasamlebånd (Data Pipeline), applikasjoner

Stadig flere selskaper lagrer dataene sine – for eksempel data som genereres av produksjon – i enorme datasjøer, eller Data Lakes. Dette til tross for at de ikke alltid vet hva de skal bruke dataene til. De som kom tidlig i gang med denne tilnærmingen, vet at når ustrukturerte data fra maskiner, ERP- og servicesystemer kobles sammen, kan nye bruksområder og forretningsmodeller oppstå. Datasamlebånd sikrer at dataene overføres enkelt og trygt til der det er bruk for dem. Vi bygger, utvikler og administrerer Data Lakes. Denne datalagringsløsningen har nærmest ubegrensede muligheter for skalering av volum og ytelse. Kundene kan dermed lagre, behandle, vise og visualisere dataene sine akkurat slik de ønsker.

Vi tar oss av kvalitetssikring, sikkerhetskonsepter, testing og implementering. Vi administrerer også utrullingen av dataprodukter og -tjenester og tilbyr skreddersydd programmering av applikasjoner tilpasset kundens behov. Prosessene våre er basert på beste praksis for programvareutvikling og metoder som scrum, Kanban og ITIL. Alle teamene våre har faste medlemmer i alle nødvendige roller, og alle avdelinger er representert. Med utgangspunkt i DevOps-prinsippene er det enkelte teamet med fra start til mål i prosjektet, helt fra salgsforberedelser til løpende drift.