Orange Business AS er omfattet av åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022.

Vi er overbevist om at ethvert teknologisk fremskritt må være nyttig for mennesket, samfunnet og planeten. Vi forsvarer en etisk, ansvarlig og inkluderende visjon om digital teknologi.

Vi er forpliktet til miljøet og bærekraftig vekst for våre kunder, noe vi har plassert i sentrum av vår strategiske plan Engage 2025.

Ansvarlig innkjøp hos Orange Business AS

Orange Business AS iverksetter policy for bærekraftig utvikling og samfunnsansvar (CSR) i sine styrings- og innkjøpsprosesser og etablerer tillits- og lojalitetsforhold med sine leverandører (kontraktsmessig forpliktelse, evaluering av CSR-aspekter og revisjon), for å overholde:

  • Sosiale lover med streng respekt for mennesket, internasjonale regler knyttet til arbeidsrett, barnevern, helse og sikkerhet.
  • De miljømessige, sosiale og etiske kriteriene som vurderes under konsernets leverandørvalgsprosess.

Se våre forpliktelser til ansvarlige innkjøp (engelsk) 

Etikk, kampen mot svindel og korrupsjon, internasjonale sanksjoner

“Vi bygger tillitsforhold, respekt og integritet med våre leverandører.”

Etikk er et viktig tema på alle nivåer av vår aktivitet, spesielt i forholdet vårt til våre ansatte, våre leverandører og våre underleverandører: (Konsernets etiske retningslinjer). Utover de strenge regulatoriske begrensningene, er Orange forpliktet til å utføre sine aktiviteter på en rettferdig og ærlig måte.

Som en del av utvelgelsesprosessen vår kan vi be våre leverandører om å fylle ut et CSR-samsvarsspørreskjema.

Våre etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for leverandør (Supplier Code of Conduct) beskriver de etiske, sosiale og miljømessige forpliktelsene som forventes, og som krever at våre leverandører og underleverandører:

  • Overholder nasjonale, europeiske og internasjonale regler knyttet til standarder for etisk og ansvarlig atferd, inkludert de som omhandler menneskerettigheter, miljøvern, bærekraftig utvikling, korrupsjon og barnevern.
  • Vedtar og anvender konsernets etiske standarder, forpliktelser og utvikling på disse områdene.

Vurdering av leverandørers samfunnsansvar

For leverandører som tilhører kategorier med høy CSR-risiko og/eller med en betydelig årlig ordreverdi, utfører Orange Business AS systematisk CSR-vurderinger for å bedre forstå leverandørenes initiativ, sikre at de er forpliktet til miljø, sosiale og menneskerettigheter og god etisk praksis oppfyller regulatoriske forpliktelser, initiere og overvåke korrigerende handlingsplaner.

CSR-vurderinger er basert på internasjonale CSR-standarder, som Global Compact og ISO26000, og utføres under kontraktsforhandlinger, og gjennom hele kontraktens levetid.

Etterlevelse av åpenhetsloven

Som ledd i etterlevelse av Åpenhetsloven vil vi i løpet av kommende år ytterligere forsterke arbeidet for å kartlegge og avdekke risiko for brudd på loven både internt og i leverandørkjeden.

Rapportering om våre aktiviteter blir en del av en årlig bærekraftsrapport som publiseres fra og med første halvår 2023.

Dersom du har henvendelser gjeldende åpenhetsloven, kan du trykke her.